ספר טלפונים ואנשי קשר

מצאו א/נשי קשר מהמכינות הקדם צבאיות בכל הארץ

חיפוש בספר הטלפונים

קשת יהודה

א/נשי קשר בקטגוריה: קשת יהודה

שם תפקיד טלפון
קשת יהודה - משרדי המכינה משרדי המכינה 04-6962551 | 04-6960521
הרב יעקב פיגנבויםהרב יעקב פיגנבוים ראש מכינת קשת יהודה 04-6962551 | 04-6960521

עדכונים חדשים ומומלצים באתר

חדשות מומלצות מהתקופה האחרונה

עדכונים חדשים לפי זמן הפרסום

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל - 16.4 ראשון, 05 מאי 2019 18:44

עדכונים חדשים לפי זמן הפרסום

ממתק לשבת - פרשת אמור שישי, 10 מאי 2019 15:10
ממתק לשבת - פרשת קדושים שישי, 03 מאי 2019 15:47
ממתק לשבת: ליל הסדר חמישי, 18 אפריל 2019 14:51

שותפים ותורמים של מועצת המכינות