חדשות ועדכונים

חדשות, הודעות ועדכונים שוטפים ממועצת המכינות והמכינות הקדם צבאיות.

ריכוז הנחיות ונהלים לפעילות המכינות בתקופת הקורונה

מידע מתעדכן בנושא הנחיות ונהלים לפעילות המכינות בתקופת הקורונה בהיבטי התנדבות, לינה, ביטוח, העסקת עובדים והוראות משרדי הממשלה.

כל מה שחשוב, חדש ומעניין בעולם המכינות!

הצטרפו לניוזלטר שלנו וקבלו עדכונים אישיים לדוא"ל שלכם.

חוקים, צווים והנחיות - משרד הבריאות

חוקים וצווים - משרד הבריאות

התנדבות

חקלאות

כל פעילות דורשת קבלת אישור ממשרד החקלאות ומשרד החינוך.

חינוך בלתי פורמלי

  • נוהל הפעלת חינוך בלתי פורמלי לילדי עובדי מערכת הבריאות בתרחיש קורונה מרץ -2020 (לחצו להורדת הקובץ).
  • הוראות ודגשים להפעלת ילדי עובדי מערכת הבריאות – משרד החינוך (לחצו להורדת הקובץ).

מש"הח דורש מכל גבר המתנדב בשמרטפייה להציג אישור העדר תביעות מין.
כדי להקל על הפרוצדורה נוציא את האישורים במרוכז עבור כל החניכים שמתנדבים בשמרטפיות כרגע או שמעוניינים להתנדב.
כל מכינה שיש לה חניכים בנים שמתנדבים או שיש סיכוי שיתנדבו בהמשך מתבקשת להעביר לרוני את פרטי החניכים הכוללים שם מלא, מספר ת.ז ותאריך לידה, יחד עם טופס ייפוי כוח חתום ע"י החניך המאשר לנו להנפיק עבורו את האישור. (יחד עם צילום ת.ז) (לחצו להורדת הקובץ)
מומלץ להעביר פרטים של נערים רבים כדי לחסוך התעסקות בהמשך במקרה שיעלה צורך.
מכינות שכבר הנפיקו האישורים במרוכז עבור מסגרות התנדבות אחרות יכולות לוותר על התהליך ופשוט להעביר לידי רוני את האישור שהונפק בעבר. 

ביטוח מתנדבים

יש לוודא לכל התנדבות שקיים גוף מפעיל שאחראי על ביטוח המתנדבים מול הביטוח הלאומי, בנוסף לביטוח הרגיל של המכינה.

הבהרה בעניין ביטוח מתנדבים לגופים שאינם מופיעים באתר ביטוח לאומי:

שתי דרכים להבטחת ביטוח המתנדבים:

  1. דרך רשות מקומית- התנועה/ארגון ירשמו את מתנדביהם במועצה האיזורית/רשות מקומית ויוודאו שהמתנדבים נקלטו ושהמשימה אליה הם נקלטים מאושרת ע"י הרשות כחירום.
  2. דרך ארגון גג שמאושר בביטוח לאומי ("גופים הרשאיים להפנות מתנדבים לפעולות התנדבות"- אתר הביטוח הלאומי)- תנועה/ארגון המעוניינים להפעיל מתנדבים דרך גוף מוכר, יתָקשרוּ ישירות מול אותו גוף מוכר ויקבלו את אישורו לקליטת המתנדבים בכתב

לינה

לאור האמור במכתב משרד החינוך להלן, ניתן להלין מתנדבים במכינות בהתאם לנהלים השונים של ההתנדבות ובכפוף למיגבלות קבוצות מתנדבים כולל חניכי מכינות, במכינות. משמעות המכתב היא שהמכינות אינן כפופות בפעולה זו למשרד החינוך ולתקציבו. בכל מקרה עיינו במכתב ושימו לב להנחיות בו.

מכתב משרד החינוך בנושא לינה:

  1. בהתאם לסעיף 3 לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש- הגבלת פעילות מוסדות חינוך)(הוראת שעה), התש"ף - 2020, אין לקיים פעילויות במסגרות החינוך הבלתי פורמלי . ההוראה חלה על כלל מסגרות החינוך הבלתי פורמלי, לרבות המסגרות של הגופים הנתמכים (מתנדבי שנת שרות ואחרים) וכן מכינות קדם צבאיות לפי תקנה 2(9) לצו.
  2. עם זאת, ככל שהגופים מבקשים להשתתף בפעילות החירום כמתנדבים – אזי הם נכנסים תחת סעיף 5 לצו. במקרה זה עליהם לפעול לפי הנהלים שפורסמו (הן לגבי המסגרות לילדי עובדי מערכת הבריאות והן הנוהל הכללי למתנדבים) וכן הנחיות משרד הבריאות, כפי שיתעדכנו מעת לעת. כמו כן עליהם לפעול בהתאם להנחיות הגוף המפעיל שהוא הרשות המקומית (או במקרה של עבודה חקלאית – החקלאי או הגורם המפנה).
  3. לעניין הלינה נציין כי כיוון שהפעילות הנתמכת/המתוקצבת פסקה, משרד החינוך אינו הגורם הרלוונטי לאישור או אי אישור לינה עבור המתנדבים במתקנים השונים, שכן הוא אינו הגוף המפעיל ואף לא הגורם המפנה ויש לפעול לעניין זה לפי הנחיות משרד הבריאות או כל גורם מוסמך אחר.
  4. עוד יובהר כי אין קשר בין הפעילות ההתנדבות שיקיימו הגופים בשעת חרום זו, ככל שימצאו לנכון לקיים, לבין הפעילות הנתמכת/המתוקצבת בשגרה.
  5. לבסוף יצויין כי יש לפעול על פי האמור בסעיף 2 לתקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש)(הגבלת פעילות), בנוסחו המתוקן, לפיו אין לצאת ממקום מגורים או ממקום שהייה קבוע אחר למרחב הציבורי אלא לאחת הפעולות/המטרות המנויות בסעיף, לרבות הפעולות כפי שעודכנו אמש. שימו לב כי נסיעה למטרות התנדבות הוחרגה ממגבלת 2 נוסעים ברכב, אבל עדיין יש להקפיד הקפדה יתרה על שמירת מרחק.

הסעות

הסעת מתנדבים ועובדים חיוניים – דף הנחיות לשעת חירום - 26.3.20 (לחצו להורדת הקובץ)

דגשים והנחיות להסעות מתנדבים ועובדים חיוניים – קורונה - 26.3.20 (לחצו להורדת הקובץ)

תקציר הנחיות הקורונה- משטרת ישראל  - 29.03.20 (לחצו להורדת הקובץ)

מידע בנושא דמי אבטלה, תעסוקה ועצמאיים

נוסח למכתב יציאה לחל"ת (לחצו להורדת הקובץ)

קובץ מידע למעסיק – הנחיות בתקופת הקורונה – רואה חשבון (לחצו להורדת הקובץ).

קבוצת פייסבוק למידע בנושא חל"ת, מיצוי זכויות בביטוח הלאומי ועוד.

עדכונים חדשים לפי זמן הפרסום

שותפים ותורמים של מועצת המכינות

כל מה שחשוב, חדש ומעניין בעולם המכינות!

הצטרפו לניוזלטר שלנו וקבלו עדכונים אישיים לדוא"ל שלכם.