הדפסת עמוד זה

הרב יואב אנדי, ראש מכינת חנתון

מענה של הרב יואב אנדי למאמרו של הרב יגאל לוינשטיין.

חמישי, 19 ינואר 2017 07:03

נכתב כמענה למאמרו של הרב יגאל לוינשטיין.

אמנם אנו בחג החנוכה אבל לצערי, כראש מכינה ,לא אוכל שלא להתייחס לדבריו של ראש מכינה אחר - הרב יגאל לוינשטיין שבמילים שלו הוא מעיד על עצמו ועל קומתו

הפוסל במומו פוסל -

חג החנוכה הוא חג של ניסים – אבל אין לצפות לנס או לניסיון לכבוש את היצר כאשר מדובר ברב יגאל לוינשטיין ראש המכינה הקדם צבאית בעלי , ומהרבנים המובילים בציונות הדתית בכללותה. 
ושוב אנו שומעים את הפנינים היוצאות מפיו כאשר הוא מכנה את קהילת הלהט"בים  כ "סוטים " או מכבד אותם בכינוי רבני אחר "זבל שבזבלים " והרי לכם רבותי וגברותי רב בישראל ועוד כזה שמעמיד תלמידים הרבה

הפעם , במחילה , שאף אחד לא יאמר שהדברים הוצאו מהקשרם , שזו לא היתה הכוונה , הדברים לא הובנו נכון וכיו"ב.... זו לא פעם ראשונה ואני מניח שלא האחרונה שנשמע את המילים הללו . היום ממנו ומחר מתלמידו הרבים , הרי "תורה היא וללמוד אני צריך " , אני משער שאם כך הרב מדבר – כיצד התלמידים ידברו.... והאם אנו רואים כאן "סלנג "חדש ?

 הרב יגאל לוינשטיין מבקש לשלול לגיטימיות בסיסית לא רק מרעיונות או מדרך חיים ,אלא מהאנשים עצמם , כלומר אותם אנשים שלא מכירים בכך שיש להם "מחלה " ... 

ובמקרה הזה , כדרך הראייה הקנאית,  אין הוא רואה את האדם אלא רק את הסמל , את הרעיון, את המטרה המקודשת – הוא במלחמת קודש לחיסול הנגע וכל האמצעים מקדשים את המטרה .

אז אם "על הדרך " צריך לפגוע , לרמוס , להשפיל  , לשלול לגיטימיות מקיום אדם זה או אחר – מי סופר את זה ? הוא לא , ובהתאם הוא מנסה לומר לנו שיש כאן שני צדדים: הצד הדתי והצד הליברלי – כאילו "הדתי " משמעו יגאל לוינשטיין וליבראלי כל מה שלא הרב יגאל לוינשטיין נחשו איזה צד בריא ואיזה חולה ? איזה ישר ואיזה סוטה ?

רצח כבר היה במדינה שלנו בדיוק על הבסיס הזה – אבל כנראה שזה לא קשור למילים ? לדרשות ? לתפיסות מסוימת ?

שלא יובן לא נכון – אני בעד קיום של מחלוקות , לא מבקש לייצר מחשבה אחידה בין כולנו , ואין לי בעיה עם דעות לא רק שהם שונות משלי אלא גם סותרות את שלי . אנני מבקש מהרב יגאל שישנה את דעותיו באשר לדרך שבה הוא ראה את דרך הישר, את "הבית היהודי " , את שילוב הנשים ביחידות לוחמות וכיו"ב ,אבל דבר לגופו של עניין – לא של אדם . האם אתה מסוגל לכך ?

הפוסל במומו פוסל אמרו חכמינו – הרב יגאל אתה במדרון חלקלק ואני חושש שאתה גורר רבים איתך והלוואי ואני טועה . אתה מונע את הדיון , את הלימוד , את תיקון החברה –אתה פשוט זורע שנאה , חוסר כבוד ומייצר כאן מחלוקת שלא שמיים , לא כזו שמקדימים דברי בית שמאי לבית הלל , לא כזו שמכבדים את האדם שלא מסכים איתי , לא כזו ש"אלו ואלו דברי אלוהים חיים" בה אלא מחלוקת של בני האור בבני החושך. 

 פעמים צריך להעצים את האור פעמים צריך גם להילחם בחושך , אולי חג החנוכה הזה יביא אור שיגרום לך לחשוב קצת אחרת הרב יגאל , לא רק על מה אתה חושב וסובר , אלא למה מילותיך מובילות .

אחרי הדברים הקודמים שאמרת יצאה עצומה של 300 רבנים מהציונות הדתית התומכים בך ובמילים שבחרת – ממש קידוש שם שמיים ברבים ... 
 מה יהיה הפעם ?