הדפסת עמוד זה

ממתק לשבת - פרשת ויקהל-פקודי

יצחק יבלונסקי, מנהל מכינת יונתן, על פרשת השבוע - פרשת ויקהל-פקודי

שישי, 20 מרס 2020 09:31

הפרשיות הללו חותמות את ספר שמות. הן סוקרות את כל המפעל של הקמת המשכן, מעין ''דוח ביצוע''.

הפסוקים האחרונים מתארים את דמותו של משה.

''ויכס הענן את אהל מועד, וכבוד ה' מלא את המשכן - - - ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן וכבוד ה' מלא את המשכן''.

בתחילת ספר שמות משה נולד וגדל בבית המלוכה במצרים עם כל המשתמע מכך. בורח למדיין וחוזר שוב למצרים, הוא חוזר ללא רעייתו ציפורה. בהמשך נאבק בפרעה ובחרטומים בחוץ, ובקוצר הרוח של העם מבפנים. מוציא את העם בשלום ממצרים דרך ים סוף, סופג ביקורות מבית על תנאי החיים במדבר, מוריד את התורה מן השמים, מגייס את כל העם להקמת המשכן, מציל את העם מכיליון בגלל חטא העגל, ושהמשכן מוקם הוא לא יכול להיכנס אליו ?!

לעלות על הר סיני ולשהות בספירות עליונות ולקבל תורה ולוחות מפי ה' – כן, ולהיכנס למשכן שהוא ניצח על הקמתו והיה מעורב בכל פרט בציווי ובכל פרט של רכיב בכלים – הוא לא יכול להיכנס אליו בגלל הענן ?!

אירוע זה מזכיר לכולנו שמשה, אחרי מסע ארוך ומפרך לא יכול להיכנס לא''י. מה משמעות האירועים המחברת בין שניהם ?!

מנהיג, ככל שהוא יהיה דגול ונשגב, צריך לדעת ואף לחוות את העובדה שיש גבוה ממנו, ושהוא איננו כל יכול. במילים אחרות: ענווה.

מנהיג של אמת, צריך לראות את מגבלותיו. ככל שהוא מודע להן כך הנהגתו תהא משכנעת טבעית ואמיתית. משה ענו מכל אדם, כנאמר: "והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה" ולכן דווקא הוא זוכה לאמינות בלתי מעורערת למנהיגותו

שנזכה מצד אחד לדעת שכל העולם לא נברא אלא בשבילי ומצד שני ואנוכי עפר ואפר.

שבת של שלום

שנזכה

איציק

ארכיונים קשורים