המגזין המקוון של מועצת המכינות

כתבות עומק, ראיונות, בלוגים אישיים של אנשי מפתח ופרויקטים מיוחדים של מועצת המכינות.

ממתק לשבת - פרשת תרומה

יצחק יבלונסקי, מנהל מכינת יונתן, על פרשת השבוע - פרשת תרומה

שישי, 08 פברואר 2019 10:02

עיקרה של הפרשה הוא: התרומה למשכן. תרומה מתוך איזון.

שלא נתבלבל, אין הכוונה לאיזון תקציבי בהוצאות הרבות הקיימות בהקמת מבנה ציבור. אלא, איזון מסוג אחר.

כדי להקים משכן של קדושה ורוח בתוך עם ישראל, יש צורך לפעול עם מאזן: שורת החובות שווה לשורת הזכות ולהפך.

התורה מפרטת בפנינו את אותו מאזן משווה: ''דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו..."   לא ברור למה נאמר ''ויקחו'' ולא ויתנו? ואם זו תרומה מנדיבות הלב, אז למה לצוות על כך? - אלא, אולי כאן לראשונה מופיע בפנינו עיקרון חינוכי חשוב: ''זכות שהיא חובה, וחובה שהיא זכות''.

לאמור: יש חובה של תרומה, אבל היא זכות גדולה. מצד אחד יש לקיחה, ומצד שני היא נתינה של תרומה. המילה ''נתן'' רומזת על כך. אפשר לקרוא אותה מימין לשמאל ולהפך. מי שנותן הוא גם מקבל, למרות שזה מתבצע תחת ציווי והוראה.

הגענו למאזן בין המושגים חובה וזכות. אולם, לא הגענו לשוויון חברתי, שהרי אם כל אחד נותן ככל ''אשר ידבנו ליבו'', נוצר מצב שאחד נותן יותר ואחד נותן פחות?

אותו מאזן משווה של הקמת המשכן מופיע גם סעיף שנקרא תרומת ''מחצית השקל'' שמבטא שוויוניות, שהרי למה לא שקל שלם ?! – ידוע ההסבר המפורסם ששניים נותנים ביחד חצי הם משלימים זא''ז לאחד, לשלם. אין ההעדפה של עשיר על פני העני, כשם שאין העדפה הפוכה של העני על פני העשיר.

בעולמנו החינוכי הדברים משמעותיים פי כמה וכמה. החובות של המחנכים והתלמידים, הם קודם כל זכויות, והזכויות של המחנכים והתלמידים הם חובות. יש מאזן משווה. עלינו גם לדאוג לצדק חברתי ולמתן הזדמנות שווה בחינוך ל''עשיר'' ול''עני'', בכל המובנים, כדי ליצור חינוך שווה לכולם ולכתחילה ולא ''חינוך משלים'' ובדיעבד.

שנזכה, שבת שלום, איציק.

עדכונים חדשים לפי זמן הפרסום

ממתק לשבת - פרשת פנחס חמישי, 18 יולי 2019 15:51
ממתק לשבת - פרשת חוקת חמישי, 04 יולי 2019 13:25
ממתק לשבת - פרשת קורח רביעי, 26 יוני 2019 10:40
ממתק לשבת - פרשת שלח-לך חמישי, 20 יוני 2019 21:33
ממתק לשבת - פרשת בהעלותך חמישי, 13 יוני 2019 13:52
ממתק לשבת - פרשת במדבר שישי, 31 מאי 2019 16:09
ממתק לשבת - פרשת בחוקותי שישי, 24 מאי 2019 14:27

עדכונים חדשים ומומלצים באתר

חדשות מומלצות מהתקופה האחרונה

הרוח בערבי הנחל ראשון, 16 יוני 2019 11:26

עדכונים חדשים לפי זמן הפרסום

שותפים ותורמים של מועצת המכינות