מידע חשוב למכינות בנושא משבר הקורונה: מתווה חזרה לפעילות

המגזין המקוון של מועצת המכינות

כתבות עומק, ראיונות, בלוגים אישיים של אנשי מפתח ופרויקטים מיוחדים של מועצת המכינות.

ממתק לשבת - שבת חול המועד - מעלת שיר השירים

יצחק יבלונסקי, מנהל מכינת יונתן, על שבת חול המועד - מעלת שיר השירים

שישי, 10 אפריל 2020 13:18

רבים נוהגים לומר את שיר השירים בשבת חול המועד פסח לפני קריאת התורה של שחרית.

שיר השירים מדבר על האהבה בין בעל ואישה, משל לאהבה השוררת בין בורא העולם, החתן האלוקי, ובין כלתו האהובה – העם היהודי. הקשר המיוחד ביניהם החל לפרוח כאשר האלוקים הוציא אותנו ממצרים, ולפיכך נוהגים לומר את שיר השירים בחג הפסח.

הרב חיים דרוקמן שליט"א מביא ב'הגדה של פסח' הסבר עמוק מאוד על שיר השירים, שהוא מהצד של האהבה הפנימית מצד הנשמה.

הקשר שבין איש ואשתו קשור גם לכל העולם, שכל הקיים בעולם הוא בשביל הקדושה והפגיעה בזה היתה ע"י הנתק שבין איש ואשתו, שאדם האשים את אשתו במקום לבקש סליחה והיה נימחל לו שאז היתה הקדושה נישארת ע"י הסליחה. לכן החיבור שבין בני הזוג הוא בעצם חיבור קדושה לכל העולם, שכל הניברא קשור לזה, ולכן מקושרים הדברים בעולם (חי צומח דומם) בדימוי לאיש ולאשה, שהם תלויים בזה, קדושתם שזהו סיבתם בעולם קשורים לזה.

'מטרונה שאלה את ר' יוסי בר חלפתא, אמרה לו: לכמה ימים ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו? אמר לה: לששת ימים כדכתיב "כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ". אמרה לו: מה הוא עושה מאותה שעה ועד עכשיו? אמר לה: הקב"ה יושב ומזווג זיווגים' וכו' ויש בזה עומק גדול, שמאז סוף הבריאה ה' משלימה ע"י הזיווגים, שבחיבורם מקדש ומתקן את הבריאה ומובא במשנה: 'אמר רבי עקיבא: חס ושלום, לא נחלק אדם מישראל על שיר השירים שלא תטמא את הידים, שאין כל העולם כלו כדאי כיום שנתן בו שיר השירים לישראל, שכל הכתובים קדש, ושיר השירים קדש קדשים'.

מובא בחז"ל: 'תני ר' שמעון בן יוחאי: אמרה שבת לפני הקב"ה: רבש"ע לכולן יש בן זוג, ולי אין בן זוג, א"ל הקב"ה: כנסת ישראל היא בן זוגך, וכיוון שעמדו ישראל לפני הר סיני אמר להם הקב"ה זכרו הדבר שאמרתי לשבת כנסת ישראל היא בן זוגך היינו דבור "זכור את יום השבת לקדשו"' שהשבת מזווגת לישראל, שיש צד זיווג, וזה קשור להר סיני שה' ירד עם השכינה כך גם הזיווג יש לו קשר לשכינה ותיקון העולם (שזהו עניין מתן תורה להביא את התורה לתיקון העולם) וע"י חיבור קדוש בין איש ואשתו מעלים את כל העולם ומקדשים אותו לה',להתחבר בקדושה גדולה זו, ולכן גם בערב שבת קוראים שיר השירים כדי להתחבר לתיקון וקידוש העולם.

אנו רואים ממספר מקומות את היחס המדהים שנמשל ליחס בין איש לאשתו, כך ה' אוהב את עם ישראל.

לכן הוציאנו ממצרים ובחר בנו מאהבתו להיות לו לגוי קדוש.

שנזכה לגאולה שלמה ושבת שלום.

איציק.

ארכיונים קשורים

עדכונים חדשים לפי זמן הפרסום

עדכונים חדשים ומומלצים באתר

עדכונים חדשים לפי זמן הפרסום

דף עדכון 322 | 30.11.2020| יד' כסלו התש"פ ראשון, 29 נובמבר 2020 22:21
דף עדכון 318 | 1.11.2020 | יד' חשוון התש"פ ראשון, 01 נובמבר 2020 20:46

שותפים ותורמים של מועצת המכינות

כל מה שחשוב, חדש ומעניין בעולם המכינות!

הצטרפו לניוזלטר שלנו וקבלו עדכונים אישיים לדוא"ל שלכם.