הדפסת עמוד זה

ממתק לשבת - פרשת ויצא

יצחק יבלונסקי, מנהל מכינת יונתן, על פרשת השבוע - פרשת ויצא.

שישי, 16 נובמבר 2018 15:14

פרשתנו פרשת ''ויצא'' מאופיינת בסיפור המפורסם של חלום יעקב. הרבה פרשנים ניסו להבין את פשרו של החלום בשני מישורי הזמן: אז ולדורות. מה המשמעות לדורות של סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, והמלאכים עולים ויורדים בו?

 אחד הפירושים הוא - האדם הוא הסולם בעצמו. הוא מוכרח לעמוד יציב על הארץ על פי צרכיו הקיומיים, ומצד שני ראשו של האדם בשמיים, בענייני רוח ונשמה, שכל ורגש. כל העת יש מאבק והשלמה – ''עולים ויורדים'' - בתוך האדם, בין המלאכים היורדים-כוחות הגוף הגשמיים לבין המלאכים העולים-כוחות הנשמה הרוחניים.

כדי שהאדם יוכל לממש את ייעודו הוא חייב להיות כמו הסולם במצב של שיפוע, מלשון: השפעה. גם באופן פעיל, משפיע, וגם באופן סביל, מושפע.

 בנוסף להיות המלאכים כוחות סותרים ו/או משלימים, הם גם מבטאים את שליחותו של האדם בחייו. שכן, ''מלאכה'' (עיסוק= מלאך= שליח).

מלאכתו-משלוח ידו של האדם הוא המלאך-השליח שלו! יש בכוחו של האדם להשפיע ולהיות מושפע כל העת מלמעלה ומלמטה, בשלבי הסולם השונים של חייו ובהתאם לאיזון בין הגוף והנשמה שבו.

שנזכה לעלות ולרדת תמיד באיזונים נכונים בסולם הפרטי הנשמתי שלנו.

שבת שלום,

איציק.