הדפסת עמוד זה

ממתק לשבת שופטים - חודש אלול

יצחק יבלונסקי, מנהל מכינת יונתן, על שבת שופטים - חודש אלול

חמישי, 20 אוגוסט 2020 15:51

בפרשת השבוע כתוב "שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך... ושפטו את העם משפט צדק".

סניגורם של ישראל, רבי לוי יצחק מברדיטשוב זי"ע, מביא הדרכה לכל אחד ואחד מאיתנו לקראת ימי הדין.

בראש השנה יבוא הקדוש ברוך הוא לשפוט את כל העולם, כשיעבירם לפניו כבני מרון.

מה העצה שיעשו בני ישראל ויהפכו את הדין לרחמים וחסדים? ינהגו בין איש לרעהו במידת החסד והרחמים, וילמדו זכות איש על רעהו, ובזה יעוררו עליהם גם מלמעלה אותה המידה.

ובזה מבואר הפסוק, "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך" - אתה בעצמך תתקן ותכין המשפט שלמעלה, על ידי 'ושפטו את העם משפט צדק'. ע"י שישפוט את רעהו 'משפט צדק' בלימוד זכות וצדקה על כל זרע ישראל, כן יתעורר כן לעומתו למעלה, ויצא זכאי בדין, כי במידה שאדם מודד - מודדין לו.

וכן כתוב "על כן הירא את דבר ה' יקבל עליו מעתה בלב שלם 'ואהבת לרעך כמוך', ולדון את כל האדם לכף זכות, אז יזכה שיעבירו לו על כל פשעיו ואין צריך לא סיגופים ולא יסורים. כי המעביר על מידותיו - מעבירין לו על כל פשעיו".

אוחזים אנו בתחילת חודש הרחמים והסליחות. נשריש בלבנו את אהבת ישראל, לראות את הטוב שבכל אחד, ובכך נגיע מחוזקים לימי הדין.

חודש טוב

שבת שלום

איציק

ארכיונים קשורים