המגזין המקוון של מועצת המכינות

כתבות עומק, ראיונות, בלוגים אישיים של אנשי מפתח ופרויקטים מיוחדים של מועצת המכינות.

ממתק לשבת - פרשת בא

יצחק יבלונסקי, מנהל מכינת יונתן, על פרשת השבוע - פרשת בא

שישי, 11 ינואר 2019 10:09

המתבונן בפרשה משים ליבו שבין מכת חושך למכת בכורות, ה' פונה אל משה ואהרן ומצווה אותם על הקרבת קרבן הפסח. קטיעת הרצף של 10 המכות בציווי הקרבת הקרבן אינה ברורה. כשאנו מתבוננים במכת חושך הפסוק מציין שהמצרים לא ראו איש את אחיו שלושת ימים, ולא יצאו מתוך בתיהם. אולם, לבני ישראל היה אור בכל מקום מושבם והם לא הסתגרו בתוך בתיהם.

לעומת זאת, במכת בכורות מתרחש בדיוק ההפך ה' מצווה את בני ישראל לא לצאת איש מפתח ביתו עד הבוקר.

מה גרם להבדל שבין פתיחות הבית של בני ישראל במכת חושך לסגירות ביתם במכת בכורות?

הציווי להקרבת קרבן פסח בין מכת חושך למכת בכורות מהווה תהליך חשוב להבדלה ולהגדרה ייחודית של בני ישראל בגלות מצרים לקראת יציאתם לחירות. מהותו של הקרבן הוא לחזק את מוסד המשפחה כערך בסיסי של יחידת-עם היוצרת את כל העם.

הקרבן נאכל בתוך הבית עם כל בני המשפחה. אין אפשרות להשאיר ממנו עד הבוקר, כשם שאין אפשרות שמישהו מבני המשפחה לא יאכל ממנו. כשיש יחידת-משפחה מבוססת ומלוכדת סביב תוכן ומשמעות במימד הפרטי, אז יש מקום ליצירת עם במימד הציבורי.המשפחה היא הנדבך החשוב והמשמעותי לנו.

קרבן פסח מלמד אותנו שאם יש משפחה איתנה, יש אפשרות להיות גם עם איתן הנכון לכל אתגר הניצב בפניו.

שבת שלום, איציק.

עדכונים חדשים ומומלצים באתר

חדשות מומלצות מהתקופה האחרונה

עדכונים חדשים לפי זמן הפרסום

דף עדכון 236 | 17.02.2019 | י"ב אדר ה'תשע"ט ראשון, 17 פברואר 2019 17:03

שותפים ותורמים של מועצת המכינות