הפרוייקטים שלנו

פעילויות ופרוייקטים של מועצת המכינות הקדם צבאיות

מנהיגים למקצועיות ובטיחות

תכנית ליווי לראש מכינה / שלוחה להטמעת תהליכי למידה ומקצועיות בפעילות המכינה בשיתוף קרן "מנוף" של הביטוח הלאומי.

מטרת הפרויקט:

  • הקניית כלים ומיומנויות למנהלים, לצוותים ולחניכים לניהול המכינה והוצאת פעילויות
  • בצורה מקצועית ובטוחה.
  • מימוש המטרות החינוכיות של המכינה בצורה מקצועית ובטוחה והכשרת החניכים להובלת תהליכים בשירות הצבאי בצורה מקצועית ובטוחה.

הפרויקט מבקש לקדם תרבות ארגונית של מקצועיות בנושאי הבטיחות והתחקיר בכלל תחומי הפעילות במכינה. הפרויקט כולל תהליך עבודה מובנה דו-שנתי המתמקד בלימוד, ברכישת כלים ובהטמעת השינוי ברמת הצוות הניהולי והחינוכי המוביל של המכינה, ודרכו לחניכי המכינה בשגרת הפעילות. תהליך העומק מבוסס על ליווי פרטני המשתלב בשגרת כל מכינה, בהתאם לאופייה וערכיה. התכנית כוללת הכשרת הצוותים והחניכים להובלת פעילות בצורה איכותית ומקצועית המלווה בסדנאות למידה.

התוכנית כוללת תהליך הטמעה בשני צירים:

  • מקצועיות ובטיחות – הקנייה והטמעה של תהליכי תכנון, אישור, ביצוע ותחקור בכלל הפעילויות במכינה, תוך עמידה בנהלי הרגולטור. הקניית כלים לניהול סיכונים שישמשו את מנהלי, מדריכי וחניכי המכינה בכלל הפעילויות במהלך השנה. יישור קו מקצועי ובניית תוכנית עבודה מותאמת לתחום בטיחות השגרה במכינה.
  • למידה, הפקת לקחים ויישום – הטמעת תרבות למידה מבוססת תחקיר, ביסוס שגרות למידה בצוות, הטמעת מתודולוגיה ושפה, הכשרת מובילים לתהליך הפנימי, שיפור תוצאות ותהליכים בצוות/ארגון.

עדכונים חדשים לפי זמן הפרסום

שותפים ותורמים של מועצת המכינות