הפרוייקטים שלנו

פעילויות ופרוייקטים של מועצת המכינות הקדם צבאיות

פרויקט 'עבודה קהילתית'

לאור הערכים המשותפים של מועצת המכינות וקק"ל וכן שיתוף הפעולה ההדוק בינינו, מידי שנה חניכי המכינות מתנדבים במסגרות שונות כחלק מפרויקט 'עבודה קהילתית'.

במסגרת הפרויקט החניכים לוקחים חלק בפעילות ענפה בשדה החינוך הפורמלי והלא פורמלי, בחטיבות הביניים ובתיכונים ביישובי הפריפריה הגיאוגרפית ו/או החברתית. הפעילות נעשית במטרה לעודד את הנוער והצעירים באזורים אלו למנהיגות ולקיימות מתוך תפיסת עולם ציונית המעוגנת בערכי העם היהודי ומורשתו.

הפעילות מגוונת ביותר וכוללת בין היתר התנדבות במועדוניות נוער וילדים, חונכות אישית, ארגון אירועי תרבות ומורשת, חיבור הילדים ובני הנוער לטבע, פעולות מנהיגות והעצמה ועוד. הפעילות מתבצעת בשיתוף מרחבי קק"ל.

עדכונים חדשים לפי זמן הפרסום

שותפים ותורמים של מועצת המכינות