הפרוייקטים שלנו

פעילויות ופרוייקטים של מועצת המכינות הקדם צבאיות

פעילויות ופרוייקטים של מועצת המכינות הקדם צבאיות

נפגשים בארץ אחת

מפגש בין ערבים ליהודים

פרויקט מגדר - לשמ"ה

לשיוויון מגדרי והעצמה - לימודי מגדר

יהדות ודמוקרטיה

מחויבות למדינה יהודית ודמוקרטית

רקמה ישראלית

שילוב קבוצות מודרות במכינות קדם צבאיות

שיבולים - השתלבות צעירים עם מוגבלות במכינות

התכנית להשתלבות צעירים עם מוגבלות במכינות הקדם צבאיות

קרן מלגות

סיוע לחניכים מעוטי יכולת כלכלית

פרויקט הבוגרים - אופק ציוני

תכנית הבוגרים של המכינות לחיים של שליחות והגשמה.

יוזמות חברתיות

יוזמות של המכינות הקדם צבאיות

שותפים ותורמים של מועצת המכינות