מועצת המכינות הקדם צבאיות

ארגון הגג של המכינות הקדם צבאיות הציוניות בישראל.

שותפים לדרך

אנו מודים לשותפים לדרך אשר תומכים ותורמים במכינות ברמת הפרט, ובפעילות כלל המכינות דרך מועצת המכינות.

אנו מודים לשותפים לדרך אשר תומכים ותורמים במכינות ברמת הפרט, ובפעילות כלל המכינות דרך מועצת המכינות.

משרדי ההתיישבות, הביטחון, הרווחה, החינוך והתפוצות הינם שותפים מרכזיים אשר מתקצבים את המכינות בהתאם לחוק המכינות. התקצוב הממשלתי מכסה כמחצית מהעלויות עבור תלמידי המכינות.

בנוסף פעילות מועצת המכינות נתמכת על ידי מספר שותפים חשובים נוספים

שותפים מרכזיים

משרד ההתיישבותמשרד ההתיישבות

משרד הביטחוןמשרד הביטחון

strip strip governments decision bedouin society ministry of social services 26052022משרד הרווחה

קק"ל - הקרן הקיימת לישראלקק"ל - הקרן הקיימת לישראל

שותפים נוספים

משרד התפוצותמשרד התפוצות

משרד החינוךמשרד החינוך

עתודות לישראלעתודות לישראל

הסוכנות היהודיתהסוכנות היהודית

הג'וינט ישראלהג'וינט ישראל

קרן מנוף למימון פעולות למניעת תאונות בעבודהקרן מנוף למימון פעולות למניעת תאונות בעבודה

הקרן לפיתוח שירותים לנכים של הביטוח הלאומיהקרן לפיתוח שירותים לנכים של הביטוח הלאומי

channels4 profileחוגי סיירות של קק"ל

קרן תובענות ייצוגיותקרן תובענות ייצוגיות

עדכונים חדשים לפי זמן הפרסום

שותפים ותורמים של מועצת המכינות