חדשות ועדכונים

חדשות, הודעות ועדכונים שוטפים ממועצת המכינות והמכינות הקדם צבאיות.

דף עדכון 202 | 13.05.2018 | כ"ח אייר ה'תשע"ח

העדכון השבועי של מועצת המכינות הקדם צבאיות.

ראשון, 13 מאי 2018 09:05

שבועיים חלפו מאז האסון, ואנחנו כולנו, מנסים לאסוף את השברים ולהמשיך בשגרה. לא יודע את תחושתם של כמה מבינינו אני מבטא, אבל אצלי המועקה בעקבות האסון בנחל צפית לא פגה. התחושה הזו של שבר עמוק מאד שרובנו מרגישים, היא אינדיקציה בריאה לתובנה המרכזית שלה שותפים רבים מראשי ומנהלי המכינות, שההכרח לחזור לעבודה החינוכית, סוף השנה המתקרב, והקירבה לאירוע לא מאפשרים לנו עדיין השלמת תהליך פנימי ראוי של בחינה והתבוננות.

כי הלוא את הכללים והרגולציה נסדיר, ואת לקחי הבטיחות והבטחון נפיק ונטמיע, אבל בסוף נשאר תמיד הגורם האנושי. והגורם הזה הוא אנחנו ומה שצריך להיבדק ולהיבנות מחדש: תרבות הדיון שלנו, תרבות ההיערכות שלנו, תרבות התחקיר של ה"כמעט תאונה" ושל כל אירוע שלנו, תרבות ההטלת ספק של אנשי הצוות שלנו, תרבות השאננות והיהירות.

וחשוב לאמר שתחום הטיולים ופעילות החוץ אינם התחומים היחידים שאינם מוסדרים היום ושבהם כל מכינה פועלת כאוות נפשה:

  • תחום ההכנה הפיזי לשירות הצבאי אינו מוסדר על ידי איש ואיננו מקבלים בו הכשרה על יד מישהו.
  • המבנים של רבות מהמכינות רעועים ולא מוסדרים ותקציב לבינוי - אין.
  • רבות מהמכינות מבצעות פרקי עבודה משותפים בשכר המועבר לקופת המכינה להפחתת שכר הלימוד או לאירועים שונים (התקנות מאפשרות זאת). האם גם כאן הכללים הביטחותיים השונים מוסדרים כראוי?

השבוע ביום שלישי בדיון בועדת החינוך בכנסת, פתח יו"ר הועדה ח"כ מרגי את הישיבה וציין בפליאה מעורבת בצער כי בדרך כלל כל דיון בועדה במכינות הוא תמיד חיובי והנה הוא צריך להתחיל בדיון באסון שאירע בשל אירוע לא מובן ולא מקובל במכינות.

ישבתי שם וליבי נצבט.

אמנם התקשורת מעלה בינתיים כתבות מפרגנות על המכינות, משרד החינוך נרתם בצורה מעוררת השתאות לסייע, ובכל זאת המעבר החד שלנו ממעמד של "יקירי האומה" למי שיש ספק במידת אחריותם, מטלטלת. המסקנה לעניות דעתי איננה סיסמאות ומלל ריקני על עצמתנו איכותנו ועתיד האומה, אלא ענווה גדולה והכרה בקוצר ידינו ובהכרח לחזור וללמוד לחזור ולבדוק לחזור ולהוביל כל העת דרך שיש בה חזון אך גם אחריות, תקווה אך גם בטיחות.

והדרך עודנה ונפקחת לאורך.

ובדרך הזו ישנן משפחות הנספים, ישנם הפצועים האחרונים שעדיין משתקמים, ישנם מי שהיו בנחל וניצלו אך צריכים להתמודד ולשאת עמם מראות שאינם נותנים מנוח, ישנה מכינת בני ציון שמסיימת את המחזור ובונה מחדש את הנהגתה, ישנם יובל ואביב המחכים להכרעת הרשויות ושהיו חלק בלתי נפרד מאיתנו שנים רבות, ויש מדינה מבולבלת לא פחות מאיתנו בקשר לשאלה מה עושים בינתיים ואיך מייצרים מסגרת בטיחות תואמת למפעל המדהים הזה שאנו שותפיו ומחולליו שנים רבות.

אנחנו כידוע לא מפחדים מדרך ארוכה, נלך בה ביושרה באומץ ובענווה.
שבוע טוב!    

מה בגיליון?

תאריכון

הצעות למכינות

מפיקים לקחים - הרכבי ועדות הבטיחות בעקבות האסון בנחל צפית

בעקבות האסון בנחל צפית הוקמו מספר וועדות לבחינת הנהלים וקביעת תקנות עבודה חדשות.

ועדת אהרונישקי - ועדה פנימית של מועצת המכינות הקד"צ להגדרת הלקחים בתחומי הבטיחות השונים ואופן הטמעתם

יו"ר הועדה: המפכ"ל (בדימוס) שלמה אהרונישיקי
חברי הועדה מטעם המכינות:
- דני זמיר, מנכ"ל מועצת המכינות
- יובל צור, מנכל מכינת עצם
- שימקו אל עמי, ראש מכינת תלם
- איתי פריד, מכינת תבור
- נדב אלמליח, מנהל מכינת ידידיה

ושני חברים חיצוניים נוספים שטרם נקבעו.

עבודה המשותפת עם משרד החינוך - הוקמה ועדה בינמשרדית בראשות מנכ"ל משרד החינוך שמואל אבואב

הועדה שהוקמה ביחד עם משרד החינוך מחולקת לועדות משנה בראשות אנשי משרד החינוך ובהשתתפות ראשי ומנהלי מכינות בעלי ידע ומוטיבציה שהתנדבו לסייע, וכן חברינו מחוגי סיור, לביא זמיר מנכ"ל חוגי סיור. מטרת העבודה המשותפת היא יצירת חוזר מנכ"ל מותאם למכינות ויצירת תפריט קורסים והכשרות שיאפשרו עמידה בו בכל התחומים כולל רפואה ואבטחה.

מליאת הועדה הבינמשרדית בראשות מנכ"ל משרד החינוך שמאול אבוהב.
נציגי המכינות: דני זמיר מנכ"ל המועצה, יוסי ברוך ראש מכינת גליל עליון, (ביקשנו לצרף את יוחנן)

מליאת ועדת אריה מור שכוללת את חברי שתי התת ועדות:

ועדת שאול יגיל שבה משתתפים מטעם המכינות:
- דני זמיר, מנכ"ל מועצת המכינות
- שמוליק שאול, מנהל מכינת מיתרים לכיש שלוחת אליאב
- יאיר שימל, מנהל מכינת בני-דוד עלי
- איתי קפסוטו, מנהל מכינת חנתון

ועדת רותם זהבי שבה משתתפים מטעם המכינות:
- לביא זמיר, מנכ"ל חוגי סיור
- שמריהו בן פזי, ראש מכינת אדרת
- עדו עמר, ראש מכינת הנגב
- חנן ברזילי, ראש מכינת מלח הארץ

הועדה המשפטנית שבה ישתתפו דני זמיר מנכ"ל המועצה ו/או יועץ משפטי נוסף מטעמנו.

מזכירה מתאמת של כל הועדות: יוליה.
(אגב אף אשה לא התנדבה לועדות, נשמח לצרף ראשות ומנהלות שמעוניינות).

הסדרת פעילות חוץ וטיולים בטווח המיידי

ביום שני 7.5.18 נערך יום עיון שאורגן בזמן אפס על יד משרד החינוך ובעזרת המועצה, ובו הוצגו יכולות משרד החינוך וההמלצה של המשרד כי עד תום עבודת הועדות תתכנסנה המכינות לעבוד עם משרד תיאום הטיולים וחדר המצב של המשרד.

אריה מור, סמנכ"ל הבטחון של המשרד, הוביל מקצועית את היום והשיב לשאלות הרבות הנוגעות ליכולת לקיים את פעילות המכינות השנה בזמן שנותר בתנאי חוזר מנכ"ל הקיימים. נכון לשעת כתיבת העדכון רק מכינה אחת לא קיבלה את המלצת משרד החינוך ולא הצטרפה לחדר המצב.

המכינות שכבר הצטרפו ונעזרות בחדר מצב ותאום הטיולים והפיקוח טיולים של משה"ח, מדווחות על הרבה נכונות לסייע וללכת לקראת המכינות בידיעה שישנם פערים שלא ניתן לסגור בין לילה.

חשוב לציין שכבר בטווח המיידי ובעיקר בקיץ, גם לאור המלצות הועדות הצפויות, ניערך לקורסי הכשרת מע"רים, מאבטחים מהצוות, אחראי טיולים, רכזי טיולים ועוד. כמי שנמצא בקשר היומיומי עם אריה מור ואנשי המשרד, חשוב לציין שמדובר בהירתמות מלאה ומעוררת התפעלות, זו שעת רצון אמיתית ומקווה שנשכיל לנצלה לשיפור, לימוד והתארגנות

סיכום דיון וועדת החינוך של הכנסת - 5.8.18

חדר הישיבות היה מלא מפה לפה ונכחו בו ברוב הישיבה 8 ח"כים: מרגי (יו"ר - ש"ס) בוז'י הרצוג (מחנ"צ), מירב בן ארי (כולנו), איציק שמולי (מחנ"צ), יוסי יונה (מחנ"צ), מאיר כהן (יש עתיד), מוטי יוגב (בית יהודי), חמד עאמר (ישראל ביתנו).

כמו כן נכחו בו רבים מהעובדים הרלוונטיים במשרד החינוך, נציגי ציבור וארגוני נוער שונים, ואנחנו. בלטו בהיעדרם אנשי משרד הביטחון שלא הגיעו כנראה עקב תקלת זימון.

זה היה דיון ראשון שבו ניסו חברי הכנסת להבין, איך עובדים כל הגופים שבהם יש בוגרי י"ב שעדיין אינם חיילים, ובפרט המכינות, מדוע אין פיקוח והסדרה רגלוטורית של פעילותם. הדיון היה "חם" וסוער למדי והוא יימשך בישיבה קרובה.
מה שניתן היה ללמוד מהופעת חברי הכנסת, זה אהדתם הגדולה למכינות, ורצונם בשמירת המשך פעולתן, ובד בבד אי הסכמה מוחלטת לכך שהמכינות, וכל גוף אחר של בוגרי י"ב שמתקוצב ע"י המדינה, לא יהיו תחת הסדרה ופיקוח בטיחותי ואבטחתי של פעילות השטח שלהן ושל כל היבטי הפעילות.

פרוטוקול הועדה הציבורית - זוכי פרס המכינות לשנת תשע"ח ותמיכה ביוזמות בוגרים

מצורף פרוטוקול הועדה הציבורית (נערך ביום ערב מסע ה-70 בקסטל), שהתכנסה במשרדי מכינת מעוז בלוד, כדי לדון ולבחור את זוכי פרסי המכינות תשע"ח (הטקס נדחה מ-6.5.18 וכנראה נערוך אותו בתחילת השנה הבאה במשולב עם יום העיון של משרד הביטחון). כמו כן החליטה הועדה על התמיכות ביזמות השונות של המכינות ושל הבוגרים.
תודה רבה לחברי הועדה, לעו"ד נוי ברינט, ולאנשי המטה בפרט לתמר אסף ומעיין, על ההתגייסות לקידום והשלמה מסודרת של הנושא.

להורדת הפרוטקול לחץ >>

בדרך לשוויון - עבר בקריאה ראשונה תיקון לחוק המכינות שיסדיר את השתתפותם של חניכים עם מוגבלויות

ביום שלישי, בשבוע שעבר, עבר בקריאה ראשונה במליאת הכנסת תיקון לחוק המכינות המסדיר את השתתפותם של חניכים עם מוגבלויות בשנת המכינה. חוק המכינות הצבאיות, שנחקק ב-2008, קובע תקצוב משותף של משרד החינוך ומשרד הביטחון למכינות קדם-צבאיות, והוא מחושב על פי מספר החניכים והחניכות בכל מכינה. מכיוון שאותם צעירים וצעירות עם מוגבלויות אינם חייבים בגיוס, החוק לא כולל אותם, ולכן המכינות לא מקבלות תקציב בעבורם.

המחסור בתקציב מקשה על אותם נערים ונערות לקחת חלק בשנת המכינה. עד שחניכים אלו לא מסיימים את תהליך ההתנדבות ומקבלים את צו הגיוס הם אינם מוגדרים כחניכים מין המניין ובהתאם לכך לא מתוקצבים כשאר החניכים. התיקון לחוק, שיזם ח"כ עומר בר-לב ביחד עם מספר חברי כנסת מהאופוזיציה ומהקואליציה, בא להסדיר את מעמדם של חניכים אלה, ולהקצות עבורם תקנים גם לפני שהם מסיימים את תהליך ההתנדבות לצבא וכך להקל עליהם ועל המכינות שקולטות אותם.

 

לפרטים נוספים לחץ >>

שבוע טוב, דני

עדכונים חדשים ומומלצים באתר

עדכונים חדשים לפי זמן הפרסום

דף עדכון 307 | 4.8.2020 | יד' אב התש"פ שני, 03 אוגוסט 2020 20:19
דף עדכון 306 | 27.7.2020 | ו' אב התש"פ שישי, 24 יולי 2020 00:17

עדכונים חדשים לפי זמן הפרסום

ממתק לשבת - פרשת ואתחנן שישי, 31 יולי 2020 09:20
ממתק לשבת - פרשת מטות-מסעי חמישי, 16 יולי 2020 09:25
ממתק לחג השבועות חמישי, 28 מאי 2020 08:50

שותפים ותורמים של מועצת המכינות

כל מה שחשוב, חדש ומעניין בעולם המכינות!

הצטרפו לניוזלטר שלנו וקבלו עדכונים אישיים לדוא"ל שלכם.