חדשות ועדכונים

חדשות, הודעות ועדכונים שוטפים ממועצת המכינות והמכינות הקדם צבאיות.

עדכון שבועי מס' 6 - כ"ב בסיוון תשע"ד - 20 ביוני 2014

שישי, 20 יוני 2014 04:08

כל מה שחשוב, חדש ומעניין בעולם המכינות!

הצטרפו לניוזלטר שלנו וקבלו עדכונים אישיים לדוא"ל שלכם.

בין מסיבות הסיום, סדרות הסיום/ חובקי ישראל, אירועי הפרידה, מונדיאל והדאגה העצומה לגורל החטופים, מקבץ קצר מעיסוקינו בעולם המכינות.

לקראת מעבר שלב בבינוי

בשבוע הקרוב נשב לסכם את שלב א בעבודת אורבניקס (איסוף נתונים גולמיים ורצונות מהמכינות), לקראת השלבים הבאים: (שלב ב- גמר סיורי השטח, שלב ג- הכנת המצגת הכספית, שלב ד- הכנת ההמלצות.)
שלב ד הוא השלב הרגיש ביותר שכן ידרוש הגדרת הפרמטרים לגובה התמיכה וקביעת סדרי עדיפויות.

תהליך זה ייעשה באופן משתף ציבורי, ומכינות שלא ייקחו בו חלק יצטרכו להסתמך על החלטות מי שכן ייקח בו חלק. אנא עשו מאמץ להיות שותפים בתהליך.

מבחינה כספית, בעקבות הפגישות בארה"ב ובארץ בחודש האחרון, אני מעריך כיום את היתכנות הפרוייקט והוצאתו לפועל בטווח השלוש שנים הקרובות ברמת וודאות גבוהה ביותר ומקווה שעד חגי תשרי נקבל את כל האישורים הפורמליים הנדרשים.

אי העברת תקציב משרד הביטחון

לצערינו המסורת הלא מפוארת של אי קיום חוק המכינות, שהתקבל בהליך חקיקה ראשי של כנסת ישראל,   ע"י משרד הביטחון חוזרת על עצמה גם השנה. משרד ביטחון טרם העביר את חלקו לחודש דצמבר 2014 (כ 28% מהסכום החודשי לא שולם למכינות), וגם התחייבותו ל2014 טרם מומשה.

הדברים מטופלים כרגע ברמת הממונים על המכינות במשרדי החינוך והביטחון ומועלים לדרגי הניהול הראשי של המשרדים. עדכונים בנושא זה יועברו בהמשך.

תכניות קיץ של מכינות

בהמשך לתכניות הקיץ והשתפ של משרד החינוך, נבקש שוב מכל מכינה שבוגריה מבצעים פעילות קיץ להודיענו. ידוע לנו כרגע שמלבד חניכי ג"ע אודותם פירטנו, מתקיימת קייטנה מסורתית שבוגרי בית ישראל מבצעים בגילה, ובוגרים של רבין מבצעים קייטנה לבוגרי כיתות ו בלוד ממשפחות מטופלות משרד הרווחה.

עיתון חניכים

מהדורה מספר 1 של עיתון צנוע, במתכונת דף שבת לבתי הכנסת (עורך  העיתון, יובל אוחיון חניך במכינת עמיחי) מצורפת והופצה על ידי עורך העיתון שמבקש ליצור שוב מסגרת כתיבה מאחדת לבוגרי וחניכי המכינות. (יוזכר שמכינת ערבה הובילה נסיון כזה והפיקה מספר גליונות לפני כשלוש שנים, וגם לפני כן היו מספר נסיונות שלא התמידו).

ביטוח, אבטחה וטיפול רפואי

בשנתיים האחרונות הועלו במספר הזדמנויות סוגיות בתחום זה. בישיבת מנהלי מכינות בשנה האחרונה נתבקשנו גם לקיים עבודת מטה שתאפשר גיבוש המלצות מועצה למכינות. מנהלי /או ראשי מכינות שמוכנים להצטרף לועדה המטפלת מתבקשים להודיע לי.

בתכנית העבודה: גיבוש והגשת המלצות וקבלת הצעות לביטוח מאורגן של פעילות המכינות וחניכיהן בקמפוסים ובסדרות, דרישות סף לטיולים מבחינת רפואה, ביטוח ואבטחה, טיפול בפינוי חניכים שנפגעו בפעילות, מניעת טרמפים, ועוד.

השתתפות גורמים מסחריים פרטיים בפעילות תכניות חצי שנתיות

בשלוש השנים האחרונות התרחבה תופעה של תכניות חצי שנתיות (המכנות ומפרסמות את עצמן כ"מכינות חצי שנתיות")
שמציעות "דיל קוסם" של מכינה קצרה וגיוס בחודש מרץ. התופעה נומקה ברצון לאפשר לנוער "שאינו מתאים למכינות" (פריפריה חברתית/נוער בסיכון) לקחת חלק בהכנה כלשהי לשירות הצבאי, וכן ברצון לאפשר תכניות משותפות עם נוער יהודי מחו"ל. מתוך תובנה זו  גם משרד החינוך מתקצב או מבקש לתקצב באופן מוגבל חלק מהתכניות.

לצערינו בפועל אין שום רגולציה ופיקוח על תכניות אלו, שחלק מרכזי מקיומן נובע מכך שהן פרוייקט "סקסי" לאיסוף תרומות בחו"ל תוך הישענות (משמחת מבחינתי) על שם המותג "מכינות קדם צבאיות" מחד ונסיון לאבחן בין מהות המכינות (עיסוק בנוער בעל נתוני מנהיגות) לתכניות (נוער ללא נתונים אלו).

אף כי יותר טוב שנער יעבור פרק זמן חינוכי ייעודי טרם גיוסו מאשר כלום, ספק רב אם ניתן לקיים עבודת עומק חינוכית בתקופה של חמישה חודשים (מסוף חגי תשרי ועד סוף פברואר).  כמו כן חלק מהתכנית גורמות נזק תדמיתי לא קטן למפעל המכינות מאחר ובפועל הן קוראות לעצמן מכינה וכשהתנהגותן איננה ראויה, הציבור הרחב שלא יודע ולא יכול לבצע את ההבחנה ביניהן ובין המכינות מקבל רושם שלילי על מפעל המכינות. בנוסף חלק מהתכניות עוסק בנוער נורמטיבי לחלוטין ואפילו לעיתים נוער "שמנת" מנהיגותי מובהק (אחת מתכניות "דרך ארץ" היתה תכנית חצי שנתית לבוגרי תכנית המנהיגות "דילר" למשל…) , וגם נהפוך הוא: ישנו נוער בסיכון ונוער פריפריה חברתית במכינות הקד"צ (בס"ה שליש מהמשתתפים באים מהפריפריה החברתית!) ובמכינות ספציפיות ייחודיות יש כמעט  100% של אוכלוסית פריפריה חברתית. ולבסוף, נערים יהודים מחו"ל משתתפים במכינות רבות במסגרת מסע.

הדבר החמור יותר הוא שבהיעדר רגולציה ופיקוח מספיקים על התכניות  (ולמרות שמושקעים בהן כספי תורמים וכספי ציבור), חלק  מהתכניות מפורסם משווק ומופעל בשיתוף גלוי של חברה מסחרית(!!!). פנינו השבוע בעניין זה למשה"ח שהרי ספק רב אם מבחינה חוקית מורת להשקיע כספי תרומות וממשלה בפעילות חינוכית/ערכית שמופעלת על ידי גורמים שמטרתם רווח כספי. המשרד בודק את העניין.

המדרשה למעשה תשע"ד

למרות שטרם השלמנו את איסוף מלוא המקורות והמשאבים הכלכליים לתכנית, אנו כבר דנים בהכנות לגיוס בוגרים לתפארת המחזור הבא של המדרשה למעשה (מחזור ג כללי בירושלים, מחזור א שיתופי (לאחד שנת ייסוד) בחיפה, מחזור א תורני בירושלים). בחודש הקרוב נפרסם מידע רב וספציפי על התכניות תוכנן ומהותן ,על מועד הגיוס ועל החיבור למכינות- ואנא פרסמו ושווקו אותן לבוגרים שייקחו בהן חלק בין אם על בסיס מיקום הקובצות ובים אם על בסיס השונות התוכנית המסויימת ביניהן!

לוז ישיבות לרבעון הקרוב

כפי שפרסמנו, ביום 26.6.14 (חמישי הקרוב) תתקיים ישיבת ועד בלטרון בשעה 1000, ובה גם נסגור את כל נושא המועדים לכינסוים ולישיבות השונות עד סוף חגי תשרי.  תוכן מדוקי של ישיבת הועד הצפוי יפורסם עד יום 24.6.14, כל ראש מכינה מעוניין- מוזמן!

דרושים והצעות לבוגרים:-

רשת בתי ספר תיכונים ארצית פנתה וביקשה בוגרי מכינות למשרות ניהול. פרטים ופניות בעניין יש להעביר לאיתן הוניג  רכז הבוגרים.

שבת שלום ולהת….
דני

עדכונים חדשים לפי זמן הפרסום

שותפים ותורמים של מועצת המכינות

כל מה שחשוב, חדש ומעניין בעולם המכינות!

הצטרפו לניוזלטר שלנו וקבלו עדכונים אישיים לדוא"ל שלכם.