חדשות ועדכונים

חדשות, הודעות ועדכונים שוטפים ממועצת המכינות והמכינות הקדם צבאיות.

עדכון שבועי מס' 25 - ז' בחשון תשע"ה - 31 באוקטובר 2014

שישי, 31 אוקטובר 2014 09:32

כל מה שחשוב, חדש ומעניין בעולם המכינות!

הצטרפו לניוזלטר שלנו וקבלו עדכונים אישיים לדוא"ל שלכם.

שלום לכולן ולכולם, כולי תקווה שאתם קוראים עדכון זה אגב גשמי ברכה עזים, בכרכום השמש בעיצומה…

סיכום עבודת חברת אורבניקס והשלב הבא

בישיבת הועד עה (2) שהתקיימה אתמול, 30.10.14 במשרדי חברת אורבניקס בעיר רמת גן הוצגה עבודתה של החברה.
דיווח מפורט על הישיבה יימסר בעדכון הבא, אבל בכל מקרה בעקבות הדיון וההערות שנשמעו תושלם העבודה בשבועיים הקרובים ויישלח עותק סופי של התכנית המתייחסת לכל מכינה.
מאמצינו מושקעים בשלב הזה בהסדרה/קבלה עקרונית של ההתחייבות הממשלה וגורמים נוספים למימון, ומועד מימושו.
בד בבד כל מכינה שמקבלת את התכנית צריכה כבר לראות את הפערים שיש לה לעניין מימוש התכנית כדלקמן:-
א. הסדרת מעמד קנייני בקרקע (לכל הפחות שכירות או מעמד בר רשות ל 25 שנה).
ב. חישובים שלא נלקחו בתכנית (הצטיידות, דמי היוון או חכירה אם צריך וכדו').
ג. במכינות המצויות במבנים הדורשים שיפוצים- חידוד הבקשות והסדרת המעמד הקנייני כמפורט לעיל.
ד. נוהל  הקצאת קרקע בפטור לעמותות ברשויות המקומיות, בידקו את העניין עם הרשות הספציפית
אליה אתם שייכים ו/או עם היועצים המשפטיים שלכם, אנחנו לומדים את הנושא במקביל.
ה. בהנחה שעד ליום העיון ב ג ניסן תשע"ה נקבל אור ירוק מימוני, יוקדש חלק מיום העיון לאישור הפרמטרים לצורך
קביעת התיעדוף בבנייה, ולבחירת המינהלת הציבורית שתהיה אמונה לאשר את התיעדוף.
ו.  סיום הבדיקה המרוכזת עם נציגי כל הבנקים בישראל (כדי לבחון העמדת הלוואות למכינות שיזדקקו בפרוייקט)
תיערך כשייקבעו כללי המימון של המדינה. קחו בחשבון כי שליש מהעלות צפוי להיות ע"ח המכינה, לכן כבר עתה יש
להתחיל לבדוק העמדת מקורות עצמיים ופילנטרופיים כי שוק האשראי איננו ידידותי לעמותות ולא ברור מה נקבל אם
בכלל מהמערכת הבנקאית.

יום עיון (בחירה) חשוב בחנוכה!

ביום חמישי ב חנוכה, 18.12.2014 נקיים יום עיון חשוב ביותר בלטרון. (ייתכן שינוי במקום). היום עיון יתקיים אם יהיה עניין של ראשי מכינות להשתתף בו (מוזמנים ראשי מכינות ומנהלים, רכזים פדגוגיים או מדריכים בכירים וותיקים)

מ0930- עד 1230:-

מיגדר במכינה! עיסוק בחינוך וסוגיות במכינות החכ"ם, בדיקת וקידום הסוגיות בנושא- פרטים בהמשך.

1300- 1530:-

פרוייקט הרחבת גיוס חניכים משכבות ואוכלוסיות מגוונות למכינות, כולל סיוע כספי למכינות המשתתפות בפרוייקט- בהשתתפות ח"כ משה סלומון וצוות אוכלוסיות מיוחדות של המועצה.  מיועד להרחבת השתתפות אוכלוסיות בכלל המכינות "הרגילות".   השתתפות ראש מכינה או מנהל מכינה או מדריך בכיר ביום העיון היא תנאי להשתתפות המכינה בפרוייקט ולתמיכה הכספית בה במסגרתו).

אנא בידקו ביומנים ועשו מאמץ להגיע כדי שנוכל לקדם נושאים אלו!

עדכונים מאיתן הוניג בעניין הבוגרים

 • מועד שני לכנס הכשרת והסמכת רכזי בוגרים נקבע לתאריכים 4-5/1/15. נזכיר לכולם שהשתתפות רכז בוגרים בקורס ועמידה בפרמטרים שנקבעים בו מזכים את המכינה בהשתתפות קבועה בשכר הרכז.
  ובאותו עניין, מכינות זכאיות להשתתפות בשכר הרכז בוגרים (שהשתתף במחזור א) טרם פנו לאיתן להסדיר קבלת ההשתתפות הכספית. לא חבל על הכסף? יאללא! (או כמו שאומר ידידי נידאל השיפוצניק מכאבול בערבית בסיסית:-  ערבאייט!).
 • לידיעתכם, הופצה השבוע משרה לבוגרים , אחראי מחוז צפון של הרשות לשיקום האסיר. (עבודה מאתגרת ומרתקת) הפיצו בבקשה לבוגריכם.
 • בנוסף, העבירו אלינו אתם או רכז הבוגרים (באימייל ישיר לאיתן או אלי) שמות בוגרים באזור חיפה כדי לעניין אותם באופן אישי בתכנית המדרשה למעשה שם.חלוקת כספי סיוע צוק איתן
 • הועדה התכנסה בביתו של זקן השבט, יוחנן, בכפר עציון ביום א השבוע (26.10.14) והחליטה על החלוקה.
  12 מכינות הגישו בקשות בהיקף כולל של כ 140,000 ₪, שמתוכן אושרו כ 106,000 ₪.
  הועדה החליטה לא להיצמד לפרמטרים של התיעדוף כדי להתכנס לסכום שאושר לנו (100,000) ובמקום זאת לבצע קיצוץ רוחבי של 6.5%, וכך כל המכינות שהגישו את בקשתן קיבלו את הסכום שאושר להן מתוך הבקשה שהגישו (בקיזוז 6.5%).
 • המכינות שביקשו וקיבלו סכומי סיוע בהתאם לבקשה ולהחלטות: 
  עצם, ימין אורד, החלוץ- (שנה ב משותפת של גליל עליון, רבין, מיצר, חנתון), קרית מלאכי, רבין, לכיש, בני דוד, אלישע, עמ"ק, בית יתיר.
  תודה לשימל וליוחנן שנרתמו למאמץ, וכמובן למכינות שאירחו התנדבו והוציאו מכיסן הלא עמוק לטובת המאמץ הלאומי. ביטוח
 • על פי החלטת הועד ולאור בקשות רבות, יתכנס צוות שמעוניין בכך (ראו להלן) שיכין לאישור (גם כן ביום העיון בג ניסן) קובץ הנחיות למכינות בנושאי בטיחות החל בשלב הקבלה למכינה, המשך בהתייחסות למצבי פינוי רפואי מהמכינה וכלה בטיולים ופעילות שטח.
 • קובץ זה לא יהיה בעל סמכות מחייבת אלא בא לייעץ בלבד, גם על מנת שחברות הביטוח יוכלו להתבסס על קובץ שאנחנו כתבנו ואז לא יוכלו לדרוש דרישות חסרות הגיון ומרחיקות לכת ברמת חוזרי המנכל של משה"ח היום או ההוראות הכסת"חיות של צה"ל.
 • מאידך הקובץ הזה יהווה נקודת התייחסות למכינות.
 • זה המקום לחזור ולהזכיר כי המצב החוקי והמשפטי כיום מטיל אחריות ישירה על כל מכינה וראש מכינה מבחינת בטיחות חניכים, אחריות שהיא גם אזרחית (פיצוי כספי במקרה של, חלילה, פגיעה  בגוף ו/או בנפש) וגם אחריות פלילית במקרה של רשלנות.
 • הדין המשפטי קובע, באופן כללי,  כי נשיאה באחריות עקב רשלנות קיימת מקום שמי שמוטלת עליו חובת זהירות עקרונית בתחום מסוים לא הפעיל שיקול דעת סביר במקרה קונקרטי המתקיים במסגרת האחריות העקרונית, וכתוצאה מכך נפגע אדם וניזוק. (כנ"ל לגבי רכוש).

על כן, עד שייצא קובץ כאמור אני מציע לכל ראשי המכינות לוודא בעת פעילותם בשטח, כי כשהם נמצאים בפעילות מתמשכת בשטח (במיוחד בסדרות ניווט והישרדות לא סמוך ליישוב עם מרפאה) הימצאות חובש מוסמך ומורשה עם כל הציוד לרבות אינפוזיה בחפק האירוע קרוב למקום התרחשותו, לוודא מראש הוראות פינוי וחילוץ רפואי, לזכור שאי קיום הכללים הנקבעים במפורש ביחס לשמורות טבע גנים לאומיים וכו' מהווה הפרת חובת הזהירות הנ"ל, וכן לקבוע בכתב כללים מדויקים לצוותים בעניין עיתוי ואופן פינוי לבדיקת רופא או מיון מהמכינה, במיוחד במכינות מרוחקות מבתי חולים או מרפאות.
גם בהיעדר כללים כרגע, אין להתעלם מהאחריות הפיזית והנפשית שלנו לחניכים שלנו- אז מי שצריך להשלים נהלים בעניין זה במכינתו- במטותא!

צוותים

מצורפת רשימה של הצוותים הפעילים ראשי מכינה (כולל מכינות בהקמה!) שטרם השתבצו , הצטרפו אלינו לאחד הצוותים!
א. זה חברי, סולידרי, ומכניס לעולם המעורבות במועצה – ע"ע שותפות.
ב. הדוגמה האישית הכי טובה עולם לחניכים למעורבות ציבורית התנדבותית.

צוות מרכזים מטעם המועצה התנדבו/נודבומ ספר חברים חסר להרכב מינימום
בוגרים דני יובל, שמריהו, חיים, אודי, תומר, יוסי, מולי -
כספים דני דודו, שימל, אביעד, מוישי 1
צבא יוס יובל, יעל, אבישי, דוד נחמן 1

אוכלוסיות מיוחדות 

(בשתפ עם גורמי חוץ)

דני ויוס עינב, איציק , חנן, יעל דומב, אייל אלדר, דני ולעל, זאב שרון 2
הנצחת נופלי צוק איתן יוס עינב, יוחנן 3
תקשורת דני ויוס יניב מזומן, צחק ניסים, אריאלה -
ידידים יוס לפי הרשימה+ חברי הועד -
פורום מנהלים יוס כל המנהלים  
חקר ופיתוח ארגוני דני חן טפר, שימקו 2
הנחיית קוד ביטוח דני ויוס ובל, אביגדור, שימל, דודו 2
לימוד וחיבור משותף   יצחק ניסים, יוסי ברוך  
מזכירות חניכים ארצית   יוסי ברוך 1

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ציפיות ו/או הנחיות ייחודיות מהצוותים  (תכנית מינימום):-

ישיבה 1:
עד 31.12.14:- הגדרת מטרות יעדים ותע, הבאה לאישור ויידוע הועד.

ישיבה 2:
עד פסח- מעקב ביצוע

ישיבה 3:
עד 31.7.15 – מעקב ביצוע וסיכום שנתי.

חברות וחברים – התנדבו…..

שבת שלום!

דני

שלום לכולן ולכולם, כולי תקווה שאתם קוראים עדכון זה אגב גשמי ברכה עזים, בכרכום השמש בעיצומה…

סיכום עבודת חברת אורבניקס והשלב הבא
בישיבת הועד עה (2) שהתקיימה אתמול, 30.10.14 במשרדי חברת אורבניקס בעיר רמת גן הוצגה עבודתה של החברה.

דיווח מפורט על הישיבה יימסר בעדכון הבא, אבל בכל מקרה בעקבות הדיון וההערות שנשמעו תושלם העבודה בשבועיים הקרובים ויישלח עותק סופי של התכנית המתייחסת לכל מכינה.
מאמצינו מושקעים בשלב הזה בהסדרה/קבלה עקרונית של ההתחייבות הממשלה וגורמים נוספים למימון, ומועד מימושו.
בד בבד כל מכינה שמקבלת את התכנית צריכה כבר לראות את הפערים שיש לה לעניין מימוש התכנית כדלקמן:-
א. הסדרת מעמד קנייני בקרקע (לכל הפחות שכירות או מעמד בר רשות ל 25 שנה).
ב. חישובים שלא נלקחו בתכנית (הצטיידות, דמי היוון או חכירה אם צריך וכדו').
ג. במכינות המצויות במבנים הדורשים שיפוצים- חידוד הבקשות והסדרת המעמד הקנייני כמפורט לעיל.
ד. נוהל  הקצאת קרקע בפטור לעמותות ברשויות המקומיות, בידקו את העניין עם הרשות הספציפית
אליה אתם שייכים ו/או עם היועצים המשפטיים שלכם, אנחנו לומדים את הנושא במקביל.
ה. בהנחה שעד ליום העיון ב ג ניסן תשע"ה נקבל אור ירוק מימוני, יוקדש חלק מיום העיון לאישור הפרמטרים לצורך
קביעת התיעדוף בבנייה, ולבחירת המינהלת הציבורית שתהיה אמונה לאשר את התיעדוף.
ו.  סיום הבדיקה המרוכזת עם נציגי כל הבנקים בישראל (כדי לבחון העמדת הלוואות למכינות שיזדקקו בפרוייקט)
תיערך כשייקבעו כללי המימון של המדינה. קחו בחשבון כי שליש מהעלות צפוי להיות ע"ח המכינה, לכן כבר עתה יש
להתחיל לבדוק העמדת מקורות עצמיים ופילנטרופיים כי שוק האשראי איננו ידידותי לעמותות ולא ברור מה נקבל אם
בכלל מהמערכת הבנקאית.

יום עיון (בחירה) חשוב בחנוכה!
ביום חמישי ב חנוכה, 18.12.2014 נקיים יום עיון חשוב ביותר בלטרון. (ייתכן שינוי במקום). היום עיון יתקיים אם יהיה עניין של ראשי מכינות להשתתף בו (מוזמנים ראשי מכינות ומנהלים, רכזים פדגוגיים או מדריכים בכירים וותיקים)

מ0930- עד 1230:-
מיגדר במכינה! עיסוק בחינוך וסוגיות במכינות החכ"ם, בדיקת וקידום הסוגיות בנושא- פרטים בהמשך.

1300- 1530:-
פרוייקט הרחבת גיוס חניכים משכבות ואוכלוסיות מגוונות למכינות, כולל סיוע כספי למכינות המשתתפות בפרוייקט- בהשתתפות ח"כ משה סלומון וצוות אוכלוסיות מיוחדות של המועצה.  מיועד להרחבת השתתפות אוכלוסיות בכלל המכינות "הרגילות".   השתתפות ראש מכינה או מנהל מכינה או מדריך בכיר ביום העיון היא תנאי להשתתפות המכינה בפרוייקט ולתמיכה הכספית בה במסגרתו).

אנא בידקו ביומנים ועשו מאמץ להגיע כדי שנוכל לקדם נושאים אלו!

עדכונים מאיתן הוניג בעניין הבוגרים

 • מועד שני לכנס הכשרת והסמכת רכזי בוגרים נקבע לתאריכים 4-5/1/15. נזכיר לכולם שהשתתפות רכז בוגרים בקורס ועמידה בפרמטרים שנקבעים בו מזכים את המכינה בהשתתפות קבועה בשכר הרכז.
  ובאותו עניין, מכינות זכאיות להשתתפות בשכר הרכז בוגרים (שהשתתף במחזור א) טרם פנו לאיתן להסדיר קבלת ההשתתפות הכספית. לא חבל על הכסף? יאללא! (או כמו שאומר ידידי נידאל השיפוצניק מכאבול בערבית בסיסית:-  ערבאייט!).
 • לידיעתכם, הופצה השבוע משרה לבוגרים , אחראי מחוז צפון של הרשות לשיקום האסיר. (עבודה מאתגרת ומרתקת) הפיצו בבקשה לבוגריכם.
 • בנוסף, העבירו אלינו אתם או רכז הבוגרים (באימייל ישיר לאיתן או אלי) שמות בוגרים באזור חיפה כדי לעניין אותם באופן אישי בתכנית המדרשה למעשה שם.חלוקת כספי סיוע צוק איתן
 • הועדה התכנסה בביתו של זקן השבט, יוחנן, בכפר עציון ביום א השבוע (26.10.14) והחליטה על החלוקה.
  12 מכינות הגישו בקשות בהיקף כולל של כ 140,000 ₪, שמתוכן אושרו כ 106,000 ₪.
  הועדה החליטה לא להיצמד לפרמטרים של התיעדוף כדי להתכנס לסכום שאושר לנו (100,000) ובמקום זאת לבצע קיצוץ רוחבי של 6.5%, וכך כל המכינות שהגישו את בקשתן קיבלו את הסכום שאושר להן מתוך הבקשה שהגישו (בקיזוז 6.5%).
 • המכינות שביקשו וקיבלו סכומי סיוע בהתאם לבקשה ולהחלטות: 
  עצם, ימין אורד, החלוץ- (שנה ב משותפת של גליל עליון, רבין, מיצר, חנתון), קרית מלאכי, רבין, לכיש, בני דוד, אלישע, עמ"ק, בית יתיר.

  תודה לשימל וליוחנן שנרתמו למאמץ, וכמובן למכינות שאירחו התנדבו והוציאו מכיסן הלא עמוק לטובת המאמץ הלאומי. ביטוח
 • על פי החלטת הועד ולאור בקשות רבות, יתכנס צוות שמעוניין בכך (ראו להלן) שיכין לאישור (גם כן ביום העיון בג ניסן) קובץ הנחיות למכינות בנושאי בטיחות החל בשלב הקבלה למכינה, המשך בהתייחסות למצבי פינוי רפואי מהמכינה וכלה בטיולים ופעילות שטח.
 • קובץ זה לא יהיה בעל סמכות מחייבת אלא בא לייעץ בלבד, גם על מנת שחברות הביטוח יוכלו להתבסס על קובץ שאנחנו כתבנו ואז לא יוכלו לדרוש דרישות חסרות הגיון ומרחיקות לכת ברמת חוזרי המנכל של משה"ח היום או ההוראות הכסת"חיות של צה"ל.
 • מאידך הקובץ הזה יהווה נקודת התייחסות למכינות.
 • זה המקום לחזור ולהזכיר כי המצב החוקי והמשפטי כיום מטיל אחריות ישירה על כל מכינה וראש מכינה מבחינת בטיחות חניכים, אחריות שהיא גם אזרחית (פיצוי כספי במקרה של, חלילה, פגיעה  בגוף ו/או בנפש) וגם אחריות פלילית במקרה של רשלנות.
 • הדין המשפטי קובע, באופן כללי,  כי נשיאה באחריות עקב רשלנות קיימת מקום שמי שמוטלת עליו חובת זהירות עקרונית בתחום מסוים לא הפעיל שיקול דעת סביר במקרה קונקרטי המתקיים במסגרת האחריות העקרונית, וכתוצאה מכך נפגע אדם וניזוק. (כנ"ל לגבי רכוש).

על כן, עד שייצא קובץ כאמור אני מציע לכל ראשי המכינות לוודא בעת פעילותם בשטח, כי כשהם נמצאים בפעילות מתמשכת בשטח (במיוחד בסדרות ניווט והישרדות לא סמוך ליישוב עם מרפאה) הימצאות חובש מוסמך ומורשה עם כל הציוד לרבות אינפוזיה בחפק האירוע קרוב למקום התרחשותו, לוודא מראש הוראות פינוי וחילוץ רפואי, לזכור שאי קיום הכללים הנקבעים במפורש ביחס לשמורות טבע גנים לאומיים וכו' מהווה הפרת חובת הזהירות הנ"ל, וכן לקבוע בכתב כללים מדויקים לצוותים בעניין עיתוי ואופן פינוי לבדיקת רופא או מיון מהמכינה, במיוחד במכינות מרוחקות מבתי חולים או מרפאות.
גם בהיעדר כללים כרגע, אין להתעלם מהאחריות הפיזית והנפשית שלנו לחניכים שלנו- אז מי שצריך להשלים נהלים בעניין זה במכינתו- במטותא!

צוותים
מצורפת רשימה של הצוותים הפעילים ראשי מכינה (כולל מכינות בהקמה!) שטרם השתבצו , הצטרפו אלינו לאחד הצוותים!
א. זה חברי, סולידרי, ומכניס לעולם המעורבות במועצה – ע"ע שותפות.
ב. הדוגמה האישית הכי טובה עולם לחניכים למעורבות ציבורית התנדבותית.

 

צוות מרכזים מטעם המועצה התנדבו/נודבו מספר חברים חסר להרכב מינימום
בוגרים דני יובל, שמריהו, חיים, אודי, תומר, יוסי, מולי, -
כספים דני דודו, שימל, אביעד, מוישי 1
צבא יוס יובל, יעל, אבישי, דוד נחמן 1
אוכלוסיות מיוחדות 
(בשתפ עם גורמי חוץ)
דני ויוס עינב, איציק , חנן, יעל דומב, אייל אלדר, דני ולעל, זאב שרון 2
הנצחת נופלי צוק איתן יוס עינב, יוחנן, 3
תקשורת דני ויוס יניב מזומן, צחק ניסים, אריאלה,  
ידידים יוס לפי הרשימה+ חברי הועד  
פורום מנהלים יוס כל המנהלים  
מחקר ופיתוח ארגוני דני חן טפר, שימקו 2
הנחיית קוד ביטוח דני ויוס יובל, אביגדור, שימל, דודו 2
לימוד וחיבור משותף,   יצחק ניסים, יוסי ברוך  
מזכירות חניכים ארצית   יוסי ברוך 1

ציפיות ו/או הנחיות ייחודיות מהצוותים  (תכנית מינימום):-

ישיבה 1:
עד 31.12.14:- הגדרת מטרות יעדים ותע, הבאה לאישור ויידוע הועד.

ישיבה 2:
עד פסח- מעקב ביצוע

ישיבה 3:
עד 31.7.15 – מעקב ביצוע וסיכום שנתי.

חברות וחברים – התנדבו…..

שבת שלום!

דני

עדכונים חדשים ומומלצים באתר

חדשות מומלצות מהתקופה האחרונה

עדכונים חדשים לפי זמן הפרסום

פותחים שנה במכינות עם נתוני שיא רביעי, 13 אוקטובר 2021 21:11

שותפים ותורמים של מועצת המכינות

כל מה שחשוב, חדש ומעניין בעולם המכינות!

הצטרפו לניוזלטר שלנו וקבלו עדכונים אישיים לדוא"ל שלכם.