הכשרות קיץ תשפ"ב – הכנה לתשפ"ג בתחום השטח, טיולים, בטיחות, וכושר גופני

 בשעה טובה אנחנו לפני הכשרות הצוותים בקיץ. שימו לב! יש מספר קטן של שינויים בעקבות הערכות מאוחרת והערות של ראשי המכינות.

תאריך עדכון אחרון: 19/06/2022

הכשרות צוותי המכינות מתחלקים לשני סוגים של הכשרות: 

הכשרות חובה – כל מכינה מחויבת שיהיה לה בעל תפקיד שעבר הכשרה.

 1. ראש מכינה (חדשים יומיים/ ריענון יום אחד) 
 2. יום בטיחות שגרה – נאמן בטיחות (יום אחד) 
 3. רכז טיולים ופעילות חוץ (חמישה ימים / ריענון יום אחד) 
 4. אחראי טיולים ופעילות חוץ (יומיים / ריענון יום אחד) 
 5. ממונה כושר גופני (יומיים / ריענון יום אחד) – באחריות ובהעברת משרד הבטחון 
 6. מיניות בריאה – ממונה הטרדות מיניות (יום אחד) 
 7. סמים ואלכהול – נאמן התמודדות עם סמים ואלכהול

הכשרות רשות – הכשרות שמטרתם לסייע למכינה, אך אין חובה חוקית להכשיר בעלי תפקידים.

 1. מלווה חמוש (יומיים / ריענון יום אחד אחת לשנה)
 2. מלווה רחצה (יומיים / ריענון יום אחד אחת לשנתיים)
 3. רכז ניווטים (יום אחד/ ריענון יום אחד אחת לשנה)
 4. הכשרת מח"א (5 ימים הכוללים לינה + 5 ימי חונכות) – כרגע לא מאושרת הכשרה ע"י משרד ההתיישבות

שימו לב!!! ביטול השתתפות בהכשרה הוא עד שבוע מראש ובהודעה כתובה לשמוליק ויוליה. בכל מקרה של היעדרות או ביטול שהוא פחות משבוע מראש תחויב המכינה ב 200 ₪.

 באחריות כל מכינה לוודא הגעת של משתתפיה, מטה המועצה לא יעסוק השנה ב"איתור" משתתפים נעדרים.

הכשרות חובה / בעלי תפקידים שחובה על פי החלטת הרגולטור להכשיר אותם כתנאי לקבלת רישוי:

ראש מכינה/שלוחה:   

ריענון שנתי של יום אחד לראשי מכינות/שלוחות ותיקים 12.07.2022 יג בתמוז – להרשמה עד 30.06.2022

ראשי מכינות/שלוחות חדשים הכשרה של יומיים 10-11/07/2022 יא' יב' בתמוז – להרשמה עד 30.06.2022

יום בטיחות שגרה ואורחות חיים

היום מיועד לאנשי צוות בכירים במכינה בתחום הניהול או האדמנסטרציה שישמשו כנאמני בטיחות. מטרת היום לתת כלים ויכולת להסתכל על היום יום במכינה ולהתחיל לראות את המקומות בהן צריך לתת התייחסות בנושא הבטיחות בשגרה.

הרשמה תיפתח בהמשך

10.11.2022  טז' בחשוון תשפ"ג – דרום

13.11.2022  יט' בחשוון תשפ"ג  - צפון

15.11.2022  כא' בחשוון תשפ"ג - מרכז

 

רכז טיולים ופעילות חוץ

הכשרה של 5 ימים (3 ימים עיוניים ויומיים בשטח כולל לינת שטח) או ריענון של יום אחד למי שעבר הכשרה.

רכז פעילות חוץ במכינה מרכז בידיו מערך מורכב בעל היבטים חינוכיים, אירגוניים ובטיחותיים לכל פעילות חניכים היוצאת משטח המכינה. עליו להכיר היבטים אלו, להיערך אליהם, ולתדרך את הצוות החינוכי במכינה בכל הקשור ליציאה לטיולים ופעילויות חוץ. עליו לפעול בהתאם להנחיות הקבועות (חוזר מנכ"ל) ואלו המתעדכנות ולהכין תכנית עבודה ותכנית טיולים שנתית.

על מנת לשדרג את הרמה המקצועית של הקורס, נקבעו תנאי סף ודרישה ללמוד חלק מהחומר העיוני, טרם הגעתכם לקורס.

 1. איש צוות קבוע במכינה – לא מדריך שהגיע לשנה שנתיים.
 2. גיל 28 ומעלה
 3. לימוד עצמי והכרות עם נהלי טיולים של משרד החינוך - "מבחן" דיגיטאלי אשר יערך טרם ההכשרה. קבלת ציון "עובר" הוא תנאי סף להצטרפות להכשרה.
 4. יכולת קריאת מפה בסיסית
 5. ידע וניסיון בסיסים בשדאות (בישול, אש, מחסות, מזג אוויר קיצון)

רכזי טיולים ופעילות חוץ חדשים 24-28.07.2022  כ"ה-כ"ח בתמוז תשפ"ב   הרשמה עד ה 10.07.2022

ריענון רכזי טיולים ופעילות חוץ ותיקים:

 1. 07.2022 יד' בתמוז -  הרשמה עד 30.06.2022
 2. 07.2022 ג' באב - הרשמה עד 15.07.2022
 3. 09.2022 יט' באלול  - הרשמה עד 30.08.2022

 

אחראי טיולים ופעילות חוץ

הכשרה של יומיים, יום שטח בקיץ + יום עיוני באוקטובר  או ריענון שנתי של יום אחד. אחראי הטיולים ופעילות חוץ מרכז את מכלול הפעילויות המוליכות את הטיול / פעילות החוץ, החל משלב התכנון, ועד שלב הביצוע והסיכום שלאחריו.

כל פעילות חוץ במכינה מחויבת בנוכחות של אחראי טיול ופעילות חוץ/ רכז טיולים ופעילות חוץ.

למשתתפים בפרויקט סיירות – יומיים הכשרה בקיץ מחליפים את יום השטח המעשי בקיץ של אחראי הטיולים ופעילות חוץ. חייבים להירשם ולהשתתף  ביום העיוני באוקטובר

אחראי טיולים ופעילות חוץ חדשים חלק א' – היום המעשי 

השנה נקיים את ההכשרות  ב 5 מועדים, ארבעה באזור ירושלים ואחד בצפון.

 1. אחראי פעילות חוץ מעשי 1 – 01.08.2022 ד' באב (*תתקיים קבוצה מגדרית) הרשמה עד 18.07.2022
 2. אחראי פעילות חוץ מעשי 2 – 14.08.2022 יז' באב הרשמה עד 31.07.2022
 3. אחראי פעילות חוץ מעשי 3 – 21.08.2022 כד' באב – צפון - הרשמה עד 07.08.2022
 4. אחראי פעילות חוץ מעשי 4 – 28.08.2022 א' באלול (*תתקיים קבוצה מגדרית) הרשמה עד 14.08.2022
 5. אחראי פעילות חוץ מעשי 5 – 11.09.2022 טו' באלול הרשמה עד 28.08.2022

*מותנה במספר מינימום של נרשמים 

תאריכי הכשרות קיץ למשתתפים בפרוייקט הסיירות (מחליף את יום השטח המעשי אך מחייב הרשמה והשתתפות ביום העיוני באוקטובר – הרשמה דרך דף הרשמה לפרוייקט

 1. אחראי טיול + סיירות 1 - 07-1.08/2022 ג'-ד' באב תשפ"ב
 2. אחראי טיול + סיירות 2 - 14-15/08/2022 י"ז-י"ח באב תשפ"ב
 3. אחראי טיול + סיירות 3 - 21-22/08/2022 כ"ד-כ"ה באב תשפ"ב
 4. אחראי טיול + סיירות 4 28-29/08/2022  א'-ב' אלול תשפ"ב

 

אחראי טיולים ופעילות חוץ חדשים חלק ב' – היום העיוני

הכשרת אחראי טיול הינה יומיים. היום הנוסף – העיוני, יערך בין ספטמבר לתחילת נובמבר 2022

נשתדל לבצע ב7 מקומות שונים בארץ על מנת להקל על הצוותים. – הרשמה תיפתח בסוף יולי.

רישמו לפניכם את התאריכים הבאים:

 1. אחראי פעילות חוץ חלק ב' עיוני 1 – 09.2022 טז' באלול תשפב
 2. אחראי פעילות חוץ חלק ב' עיוני 2 – 09.2022 יז' באלול תשפב
 3. אחראי פעילות חוץ חלק ב' עיוני 3 – 092022 יח' באלול תשפב
 4. אחראי פעילות חוץ חלק ב' עיוני 4 – 10.2022 ה' בחשוון תשפג
 5. אחראי פעילות חוץ חלק ב' עיוני 5 - 10.2022 ו' בחשוון תשפג
 6. אחראי פעילות חוץ חלק ב' עיוני 6 – 11.2022 ז' בחשוון תשפג
 7. אחראי פעילות חוץ חלק ב' עיוני 7 – 11.2022 ח' בחשוון תשפג

ריענון שנתי  חובה לאחראי טיולים ופעילות חוץ ותיקים

בהכשרה נעסוק בארועים שקרו במהלך השנה, עדכונים ותוספות לנהלים. כל אחראי טיולים ופעילות חוץ מחויב בריענון אחת לשנה

הריענון יתקיים בשלושה  מועדים: 

 1. ריענון למכינות הכלליות 06.07.2022 ז' בתמוז תשפ"ב - הרשמה עד 30.06.2022
 2. ריענון למכינות התורניות 03.08.2022 ו' באב תשפ"ב הרשמה עד 15.07.2022
 3. ריענון למכינות הכלליות 18.09.2022 כב' באלול -  הרשמה עד 02.09.2022

 

ממונה אימון גופני – משרד הבטחון

לקראת שנת הפעילות הבאה אנו מתכננים לערוך, בחודשים אוגוסט – ספטמבר , 6 הכשרות למדריכי האימון הגופני במכינות.

כל הכשרה תיארך במשך יומיים, לפי המנגנון הבא: מדריך חדש במכינה יידרש להשתתף במלא ההכשרה, ומדריך במכינה שהוסמך בקיץ הקודם או לחלופין מאמן אימון גופני חיצוני מוסמך המועסק ע"י המכינה, יידרש להשתתף ביום השני של ההכשרה (ריענון).

ההכשרות הינן באחריות משרד הבטחון ויערכו במכון וינגייט

מצ"ב תאריכי ההכשרות – רישום ישלח על ידי משרד הבטחון

הכשרת ממונה אימון גופני:

 1. הכשרת ממונה אימון גופני 1 – 25-26.07.2022 כו-כז בתמוז תשפ"ב
 2. הכשרת ממונה אימון גופני 2 – 3-4/08/22 כ״ז בְּתַמּוּז תשפ״ב
 3. הכשרת ממונה אימון גופני 3 – 10-11/08/22 י"ג-י"ד באב תשפ"ב
 4. הכשרת ממונה אימון גופני 4 – 17-18/08/22 כ'-כ"א באב תשפ"ב
 5. הכשרת ממונה אימון גופני 5– 23-24/08/22  כ"ו-כ"ז באב תשפ"ב
 6. הכשרת ממונה אימון גופני 6 – 20-21/09/22 כ"ד-כ"ה באלול תשפ"ב

ריענון ממונה אימון גופני

 1. ריענון ממונה אימון גופני 1 –26/07/2022 כ״ז בְּתַמּוּז תשפ״ב
 2. ריענון ממונה אימון גופני 2 – 04/08/2022 ז׳ בְּאָב תשפ״ב
 3. ריענון ממונה אימון גופני 3 – 11/08/2022 י״ד בְּאָב תשפ״ב
 4. ריענון ממונה אימון גופני 4 – 18/08/2022 כ״א בְּאָב תשפ״ב
 5. ריענון ממונה אימון גופני 5– 24/08/2022 כ״ז בְּאָב תשפ״ב
 6. ריענון ממונה אימון גופני 6 – 21/09/2022 כ״ה בֶּאֱלוּל תשפ״ב

 

ממונה למניעת הטרדה מינית

תקנה 4 בחוק למניעת הטרדה מינית קובעת שכל מעסיק בישראל, קטן כגדול, ימנה במקום העבודה אחראי או אחראית מטעמו. כל מכינה מחוייבת לאיש/ת צוות שעבר את ההכשרה.

תפקיד הממונה מחייב שכל ישר, שיקול דעת, אומץ, תבונה, יחסי אנוש טובים, מחויבות ואחריות רבה. המינוי לממונה הוא לא רק תובעני, אלא לעיתים גם כפוי טובה, אך עם כל זאת הוא עשוי לתגמל את הממלא/ת אותו – הממונה הינו/ה שותפ/ה ביצירת הארגון כמקום מכבד, חופשי ונקי מהטרדות והתנכלות 

הכשרה תערך ב 16.08.2022 - הרשמה עד 01.08.2022

 

נאמן סמים ואלכהול

תאריכים ימסרו בהמשך

 

הכשרות רשות – בעלי תפקידים שאין דרישה רגולטורית להכשירם אך יכולים לסייע למכינה בעת הצורך:

מלווה חמוש

איש צוות של המכינה בעל רישיון נשק פרטי או ארגוני בתוקף, יכול לבצע הכשרה בת יומיים וללוות את חניכי המכינה בפעילויות חוץ של המכינה במקום מאבטח בשכר.  

 1. הכשרת מלווה חמוש מחזור ראשון 5-6.07.2022 הרשמה עד ה 29.06.2022
 2. הכשרת מלווה חמוש מחזור שני 27-28/07/2022 הרשמה עד 13.07.2022
 3. הכשרת מלווה חמוש מחזור שלישי 8-9/08/2022 הרשמה עד 25.07.2022
 4. הכשרת מלווה חמוש מחזור רביעי 24-25/08/2022   הרשמה עד 10.08.2022
 5. הכשרת מלווה חמוש מחזור חמישי יפתח בתחילת ספטמבר ע"פ הצורך (במידה וכל ההכשרות הקודמות יהיו מלאות ועדיין יהיה צורך).

ריענון מלווה חמוש

לאנשי צוות של המכינה בעלי רישיון נשק פרטי  או ארגוני בתוקף שעברו הכשרה בשנה האחרונה.  (נדרש יום ריענון אחת לשנה)

 1. ריענון מלווה חמוש מחזור ראשון 07/07/2022 ח׳ בְּתַמּוּז תשפ״ב - הרשמה עד 30.06.2022
 2. ריענון מלווה חמוש מחזור שני 24/07/2022  כ״ה בְּתַמּוּז תשפ״ב  - הרשמה עד 10.07.2022
 3. ריענון מלווה חמוש מחזור שלישי 08/08/2022 י״א בְּאָב תשפ״ב - הרשמה עד 25.07.2022
 4. ריענון מלווה חמוש מחזור רביעי 29/08/2022 ב׳ בֶּאֱלוּל תשפ״ב – הרשמה עד 15.08.2022
 5. ריענון מלווה חמוש מחזור חמישי - יפתח בתחילת ספטמבר ע"פ הצורך (במידה וכל ההכשרות הקודמות יהיו מלאות ועדיין יהיה צורך)

מלווה רחצה

הכשרה של יומיים + עבודת סיכום.

ההכשרה מיועדת לאנשי צוות בלבד! נדרש ריענון אחת לשנתיים. יש צורך ביכולת שחיה טובה – מבדק שחיה קצר יערך בתחילת ההכשרה.

*מכינות המתקשות לשלוח איש/ת צוות ויש להן חניכ/ה שמתאימ/ה לתפקיד ויכולים לעמוד בתנאי ההכשרה - יכולות לפנות באופן פרטי אל שמוליק/ יוליה לאישור.

מכינות המבקשות לשלוח חניך/ה להכשרה ידרשו להפקיד צ'ק פקדון (ערבות) ע"ס 1,000 ש"ח לחניך, טרם ההשתלמות. הפקדון יוחזר למכינה עם סיום ההכשרה במידה והחניך/ה עמד בכל תנאי ההסמכה.

נדרש ריענון אחת לשנתיים.

מלווה רחצה מאפשר כניסה למעיינות וגבים על פי נוהל מלווה רחצה,  יקבל כלים להשגחה בטוחה על רחצה זו, וכן ילמד יסודות לטיפול במקרים חריגים הדורשים תגובה והצלה.

מבנה ההכשרה :

ההכשרה מורכבת מיומיים של לימוד עיוני ומעשי.

היום הראשון מתרחש בסביבה סטרילית – בריכת שחיה בה נבחנת היכולת ורמת השחייה הבסיסית ולאחר מכן לומדים את הצד העיוני והתאורטי.

היום השני מתרחש במקווה מים טבעיים, שם מתרגלים את הפרקטיקות שנלמדו ביום הראשון.

 1. היום הראשון יבוצע בבריכה העירונית של קרית גת (מרחק הליכה מרכבת קרית גת / תחנה מרכזית קרית גת) – תחילת היום בשעה 09:00 – הגעה עצמאית לבריכה (היום יסתיים סביב השעה 17:00)
 2. היום השני יערך בואדי קלט – נקודת מפגש והסעה – 08:30 בבניני האומה ירושלים סיום היום סביב 18:00 בבניני האומה
 1. הכשרת מלווה רחצה גברים – 4-5/07/2022 ה- ו בתמוז תשפ"ב  - הרשמה עד 27.06.2022
 2. הכשרת מלווה רחצה מעורב – 3-4/08/2022 ו-ז באב תשפ"ב - הרשמה עד 20.07.2022
 3. הכשרת מלווה רחצה מעורב – 17-18/08/2022 כ'-כ"א באב תשפ"ב - הרשמה עד 02.08.2022
 4. הכשרת מלווה רחצה נשים -  18-19/09/2022 כ"ב-כ"ג באלול תשפ"ב - הרשמה עד 02.09.2022

ריענון מלווה רחצה – מיועד למי שעבר הכשרה בקיץ 2020 (תש"פ)

 1. מלווה רחצה גברים –5/07/2022 ו בתמוז תשפ"ב - הרשמה עד 27.06.2022
 2. ריענון מלווה רחצה מעורב –4/08/2022 ז באב תשפ"ב  - הרשמה עד 20.07.2022
 3. ריענון מלווה רחצה מעורב –18/08/2022 כ"א באב תשפ"ב - הרשמה עד 02.08.2022
 4. ריענון מלווה רחצה נשים -  119/09/2022 כ"ג באלול תשפ"ב - הרשמה עד 02.09.2022

רכז ניווטים

הכשרה של יום אחד ויום ריענון אחת לשנה (חדש!), איש צוות של המכינה. מטרת ההכשרה, לתת למחזיק תפקיד רכז הניווטים במכינה את הכלים והידע להוצאת סדרות ניווטים בטוחות ומקצועיות. אין אפשרות להוציא ניווטים ללא רכז ניווטים שעבר הכשרה או גורם מקצועי אחר שאושר (כגון חוגי סיור וכו')

דרישות סף:

 1. בעל ידע, ניסיון ומסוגלות בתחום הניווט (התמצאות מלאה בתחומי ומושגי עולם הניווט, יכולת לעבור בהצלחה ניווט יום ודקירת נ.צ.ים בשטח).
 2. בעל רקע וניסיון מתאים בהדרכה וניהול פעילות ניווט (שירות צבאי, חוגי סיור וכדומה)
 3. מומלץ השתתפות וסיום הכשרת רכז טיולים מכינתי.

 

הכשרת רכז ניווטים מחזור ראשון 02.08.2022  ה׳ בְּאָב תשפ״ב - הרשמה עד 15.07.2022

הכשרת רכז ניווטים מחזור שני 09.11.2022  ט״ו בְּחֶשְׁוָן תשפ״ג  - הרשמה עד 15.10.2022

ריענון רכזי ניווטים:

תאריכים יפורסמו בקרוב.

צרו קשר

שמוליק שאול - אחראי תחום שטח וטיולים מועצת המכינות.

דוא"ל: [email protected].

טלפון: 052-423-9799.

שותפים ותורמים של מועצת המכינות

כל מה שחשוב, חדש ומעניין בעולם המכינות!

הצטרפו לניוזלטר שלנו וקבלו עדכונים אישיים לדוא"ל שלכם.