הדפסת עמוד זה

הובלת פעילות על ידי חניכים במכינות

ניתן לאפשר לחניכי מכינות להוביל טיולים וטיולי הכנה כחלק מתהליך הלמידה, טיפוח המנהיגות והאחריות של החניך, וזאת לאחר הכנה מתאימה ותקופת ניסיון מתאימה

תאריך עדכון אחרון: 05/05/2021

חניכי מכינות יוכלו להוביל טיולים/טיולי הכנה ללא מדריך או אחראי טיול, וזאת לאחר ביצוע תהליך למידה והכשרה פנימי במכינה  - באחריות המכינה כמפורט בנוהל המצורף.

להורדה pdfלחצו.