"יהודי בביתך ובצאתך" - מאמר של הרב יגאל לוינשטיין והתייחסויות של ראשי מכינות

חמישי, 19 ינואר 2017 07:09

עמדת הרב זאב שרון, ראש מכינת ארזי הלבנון

מענה של הרב זאב שרון למאמרו של הרב יגאל לוינשטיין.

חמישי, 19 ינואר 2017 07:07

יובל כאהן, ראש מכינת בני ציון

מענה של יובל כאהן למאמרו של הרב יגאל לוינשטיין.

חמישי, 19 ינואר 2017 07:05

נמרוד גורנשטיין, בוגר מכינת נחשון

מענה של נמרוד גורנשטיין למאמרו של הרב יגאל לוינשטיין.

חמישי, 19 ינואר 2017 07:03

הרב יואב אנדי, ראש מכינת חנתון

מענה של הרב יואב אנדי למאמרו של הרב יגאל לוינשטיין.

חמישי, 19 ינואר 2017 06:48
חמישי, 19 ינואר 2017 06:32

שותפים ותורמים של מועצת המכינות