ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
אוגוסט 2020 אוגוסט 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
מלווה נשק 1 0:00
9
מלווה נשק 1 0:00
10
רענון מלווה נשק 1
11
12
13
רענון מלווה נשק 2
14
15
16
מלווה נשק 2 0:00
17
מלווה נשק 2 0:00
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
רענון מלווה נשק 3
אוקטובר 2020 אוקטובר 2020 אוקטובר 2020