ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
אוקטובר 2019 אוקטובר 2019 אוקטובר 2019 אוקטובר 2019 אוקטובר 2019
1
2
3
4
5
6
יום עיון מגדר 1# 9:00 - 15:00
7
ועד מנהל 9:30 - 13:30
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
ישיבת מטה הגיוס המשותף
18
ועדת היגוי שיבולים 2# 0:00 - 1:00
כנס חובה לראשי מכינות והשלוחות 11:00 - 15:30
19
20
21
22
23
24
25
הכשרת מדריכי אימון גופני 1:00
26
הכשרת מדריכי אימון גופני 1:00
27
קורס עמדה מפגש 3#
28
29
30