מחלקת בוגרי/ות המכינות

מחלקת הבוגרים/ות של המכינות הקדם צבאיות בישראל, במועצת המכינות.

תכניות מנהיגות

תכניות מנהיגות רלוונטיות לבוגרי/ות המכינות הקדם צבאיות.

בשותף – בתי מדרש לבוגרי ובוגרות מכינות

"בשותף" היא תכנית שנתפרה במיוחד לחיילים ומתקיימת בימי שישי בבוקר בשלוש ערים מרכזיות בארץ: ירושלים, תל אביב וחיפה.

סמינר משתחררים לבוגרי ובוגרות מכינות

מרתון מרוכז של יומיים למשוחררים לקראת החיים האזרחיים ברמה האישית והעשייה החברתית.

שותפים ותורמים של מועצת המכינות