מחלקת בוגרי/ות המכינות

מחלקת הבוגרים/ות של המכינות הקדם צבאיות בישראל, במועצת המכינות.

עבודה לבוגרים

הצעות והזדמנויות עבודה רלוונטיות לבוגרי/ות המכינות הקדם צבאיות.

תכניות חו"ל

תכניות הגשמה ופעילות בחו"ל לבוגרי/ות המכינות הקדם צבאיות לאחר הצבא.

שותפים ותורמים של מועצת המכינות