מחלקת בוגרי/ות המכינות

מחלקת הבוגרים/ות של המכינות הקדם צבאיות בישראל, במועצת המכינות.

קהילות והתיישבות

אפשרויות התיישבות וחיים בקהיות הרלוונטיות לבוגרי/ות המכינות הקדם צבאיות.

קהילות צעירים וכפרי סטודנטים

התוכניות השונות מציעות חיים סטודנטיאלים בשילוב עם מעורבות חברתית ותרומה לקהילה, לימודי בית מדרש, וחיים יחד עם צעירים נוספים.

שותפים ותורמים של מועצת המכינות