מחלקת בוגרי ובוגרות המכינות

מחלקת הבוגרים והבוגרות של המכינות הקדם צבאיות בישראל, במועצת המכינות.

צוערים לשירות המדינה

 ​'צוערים לשירות המדינה' היא תכנית מצוינות שתכליתה להכשיר ולקדם עתודה ניהולית נושאת שינוי בשירות המדינה.

תאריך עדכון אחרון: רביעי, 06 דצמבר 2017 22:44
פירוט התכנית:

 ​'צוערים לשירות המדינה' היא תכנית מצוינות שתכליתה להכשיר ולקדם עתודה ניהולית נושאת שינוי בשירות המדינה.

תכנית ייחודית וחדשנית זו מבית "עתודות לישראל" חותרת לעצב עתודה ניהולית איכותית, ערכית, ובעלת מחויבות עמוקה לצורכי המדינה והחברה בישראל.

התכנית מיועדת לעד כ-30 מצטיינים מדי שנה, שישתתפו במסלול אינטנסיבי של הכשרה והשמה בן שש שנים הכולל: לימודי תואר שני מורחב במדיניות ציבורית לצד תכנית הכשרה אינטנסיבית ומעמיקה, השמה בצמתי השפעה מערכתיים במשרדי הממשלה ויחידות הסמך הממשלתיות השונות במטרה להשתלב לאחר מכן בתפקידי מפתח בשירות המדינה.

משתתפי התכנית, נקלטים כעובדי מדינה עם תחילת שלב ההכשרה וזוכים למימון לימודים מלא, שכר חודשי ותנאים ייחודיים נוספים כגון ליווי של צוות הכשרה איכותי שיחנוך את המשתתפים בתקופת ההכשרה.

העומדים בהצלחה בתהליך המיון, חותמים על חוזה אישי המחייב אותם לעבודה בשירות המדינה במשך לפחות 4 שנים מסיום ההכשרה. תקופה זו מסמנת את תחילת מסלול ההתפתחות המקצועית של הצוערים לתפקידי מפתח בשירות המדינה.

בהתאם למטרותיה, מציבה תכנית 'צוערים לשירות המדינה' רף של סגולות הראויות למשתתפי התוכנית ולבוגריה:

 • הצוער ינהג בערכיות, מוסריות, יהיה בעל יושרה והתנהגות ללא דופי, ויפעל בנאמנות לערכי היסוד של מדינת ישראל.
 • הצוער ינהג באחריות, ביושר ובהגינות, מתוך מחויבות למעמדו, וישאף לשמש דוגמה אישית להתנהגות ראויה.
 • הצוער יהיה בעל תחושת שליחות, מחויבות ושייכות מקצועית, בבחינת זהות של "אליטה משרתת" - קבוצה של אנשים בעמדות מנהיגות, סמכות והשפעה - ותוך מודעות לאחריות המוטלת עליו מתוקף עבודתו.
 • הצוער ינהג לאורו של חזון מקצועי ועל פי ראייה מערכתית ארוכת טווח המשרתת צורכי החברה והמדינה.
 • הצוער יהיה בעל יכולת מנהיגות אישית ומקצועית, המהווה דוגמה אישית לסביבתו, ויעשה לטיפוח אמון הציבור בשירות הציבורי.
 • הצוער יהיה בעל יכולת יזמות, יצירתיות, הובלת שינוי ורתימת שותפים לקידום סדר היום המקצועי.
 • הצוער יהיה בעל יכולת מימוש רעיונות והוצאתם מן הכוח אל הפועל ברמת ביצוע גבוהה ואיכותית.
 • הצוער יפעל בשיתוף פעולה ובעבודת צוות עם עמיתיו לעבודה, יסתייע ברשת העמיתים והבוגרים ויפעל מתוך כבוד, קשב ורגישות לאחר ולסביבה.

תכנית 'צוערים לשירות המדינה' נוסדה בהמשך לתכנית 'עתידים: צוערים למינהל הציבורי' שהכשירה כ-150 צוערים.

התכנית החדשה נוסדה בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1244 (ינואר 2010) ולאור המלצות ועדת ההיגוי שהדגישה במסקנותיה את החשיבות בהכשרת עתודה ניהולית איכותית לשירות המדינה. https://www.oecd.org/governance/observatory-public-sector-innovation/innovations/page/civilservicecadetprogram.htm 

לאחרונה, בחר ה- OECD להציג את תכנית 'צוערים לשרות המדינה' כמקרה בוחן בדו"ח החדשנות שמתפרסם על-ידו מעת לעת. התכנית מוצגת באתר ה- OECD במסגרת פלטפורמה שיתופית שנועדה להעניק לשאר המדינות החברות בארגון דוגמא לרעיונות חדשניים ויישומיים לשיפור יכולות הממשל.

ההכשרה

אורך התכנית שש שנים והיא מורכבת משני שלבים: שלב א'- הכשרה (שנתיים) ושלב ב'- השמה (4 שנים).

מרגע קבלתם לתכנית, הצוערים מועסקים כעובדי מדינה במקביל לשלב ההכשרה ומנגד, הם חותמים על חוזים אישיים המחייבים אותם לעבוד בשרות המדינה במשך לפחות 4 שנים מסיום ההכשרה.

מתוקף היותם עובדי מדינה, הצוערים זכאים במהלך שלב ההכשרה למשכורת חודשית ולתנאים הנלווים הנהוגים בשירות המדינה, בנוסף לתשלום המלא של המדינה בעבור לימודיהם האקדמיים ועלויות ההכשרה. במהלך התכנית הצוערים נתונים למערך מתמיד של ליווי מקצועי לרבות משובים והערכות תקופתיות על מנת לבחון התמדה לאורך זמן ברף הציפיות של הצטיינות אקדמית-חברתית-אישית והתאמה למסלול של עתודה ניהולית נושאת שינוי בשירות המדינה.

העבודה בתקופת התכנית הינה אינטנסיבית ביותר וכוללת חמישה ימי עבודה מלאים ובהיקף השקעה ניכר.

שלב א'

הכשרה שלב ההכשרה מתקיים במסגרת קבוצתית והוא כולל: הקניית ידע רב תחומי במדעי החברה בתחומי הכלכלה, החברה, הפוליטיקה והמשפט בישראל תוך הבנת קשרי הגומלין ביניהם. פיתוח יכולות עיצוב מדיניות משלב הגדרת הבעיה ועד לשלב היישום והבקרה.

למידה והטמעה של מודלים של מנהיגות. העמקת התודעה בנושאי הכרת החברה בישראל, העם היהודי, הזירה המזרח תיכונית והזירה הבינלאומית. בניית ארגז כלים מעשיים הנחוצים להובלת שינויים וניהול תהליכים ופרויקטים במגזר הציבורי והפרטי.

שנה ראשונה - לימוד וחניכה קבוצתית תוך דגש על חשיפה מירבית לפעילות משרדי הממשלה, במקביל לבניית הקבוצה וללימודי התואר השני.
שנה שנייה - התנסות מעשית ביחידות ממשלתיות, לצד המשך הכשרה מעשית ולימודים לתואר שני ופעילות הכשרה.

העבודה מלוּוה בתמיכה באמצעים פרטניים וקבוצתיים הניתנים על ידי צוות התכנית. התכנית כוללת מפגשים עם בעלי תפקידים, סיורי שטח מעמיקים ברחבי הארץ, סדנאות עיוניות ומעשיות, סימולציות וכן סיור לימודי השוואתי בחו"ל.

שלב ההכשרה מורכב משלושה נדבכים:

נדבך אקדמי - תואר שני מורחב במדיניות ציבורית.
נדבך הכשרה - פעילות אינטנסיבית שבמרכזה הכרה מעמיקה של השירות הציבורי בארץ ובחו"ל, הכרת החברה הישראלית והעולם היהודי וכן תהליכי העצמה אישית וקבוצתית במטרה לבנות רשת עמיתים חזקה. 
נדבך התמחות במשרדי הממשלה וביחידות הסמך - ציר מקשר בין שלב ההכשרה לשלב ההשמה.

שלב ב' 

השמה שלב ההשמה הוא שלב אישי, בו משתלבים הבוגרים בצמתי השפעה מערכתיים בשירות המדינה, בתפקידים שונים, בהתאם לצרכי ואתגרי המדינה ובהתחשב ברקע האישי-מקצועי, בחוזקות ובכישורים ובתחומי הלהט של כל אחד מהבוגרים.

שלב זה כולל תקופת השתלבות מובנית בת 4 שנים בשירות המדינה, בה עובדים הצוערים במשרדים השונים, משתלבים בעשייה ומקדמים תהליכים ומיזמים משמעותיים, ומתקדמים בהתאם לכישוריהם ולהצטיינותם בפועל בעבודתם.

יעדי ההשמה של התכנית נקבעים על בסיס מודל מארגן, המבוסס על ניתוח מערכתי של האתגרים העומדים בפני הממשלה, המשימות המרכזיות הנמצאות על שולחנה ועל הממשקים הקיימים או הפוטנציאלים בין היחידות הממשלתיות העוסקות בכל אחת מהמשימות שאותרו. זאת, במטרה למקסם את יכולת ההשפעה של התכנית ושל כל אחד מהמשתתפים בה, תוך מיקוד תרומתם לנושאים המרכזיים שעל סדר היום הציבורי.

איתור יעדי ההשמה מתבצע באמצעות הפצת 'קול קורא' לכלל יחידות ומשרדי הממשלה, והצעות היחידות והמשרדים נבחנות מול דגשים כגון - השתלבות במשימה ברמה הלאומית, עבודה מרובת ממשקים (פנים ו/או חוץ ממשלתיים), מחויבות היחידה לתהליך חניכה ולפיתוח אישי ומקצועי של הון אנושי, קיום אופק התפתחות, מוטת ההשפעה של התפקיד ועוד.

התפיסה הרשתית של יעדי ההשמה מבוססת על ההכרה בכך שניהול והובלה של תהליכי שינוי בשירות המדינה כמעט ואינם מתקיימים כיום באחריותה או בסמכותה של יחידה ממשלתית בודדת, וכי אחד האתגרים המרכזיים בעבודת הממשלה הוא פעולה מתואמת של יחידות שונות.

התפיסה הרשתית מאפשרת ומעודדת את בוגרי התכנית, העובדים ביחידות ממשלתיות שונות, לקדם באמצעות הפעילות ברשת הבוגרים שיתופי פעולה בין היחידות, תוך קיצור טווחים ושיפור התיאום הבין-משרדי לטובת המטרה המשותפת.

שם הארגון / אדם המארגן: נציבות שירות המדינה
תיאור הארגון / אדם האחראי לתכנית:

נציבות שירות המדינה היא יחידת סמך במשרד ראש הממשלה המופקדת על ביצוע מדיניות הממשלה בתחומי המינהל ומשאבי האנוש.

נציבות שירות המדינה (נש"מ) רואה את יעודה כארגון המטה האחראי והמוסמך לניהול ההון האנושי והמערך הארגוני בשירות המדינה.

נש"מ מופקדת על ייזום, הובלה, הכוונה, הנחלה ובקרה של מערך ניהול ההון האנושי בשירות המדינה, תוך הבטחת ערכיו, מצוינותו ותקינות התנהלותו של שירות המדינה - על ארגונו, יחידותיו וכלל עובדיו.

הנציבות הוקמה בשנת 1950 במסגרת הקמת משרד האוצר וכיום היא פועלת במשרד ראש הממשלה ומופקדת מטעמו על מגוון תחומי אחריות מינהלתיים:

 • אישור המבנה האירגוני במשרדי הממשלה וביחידות הסמך
 • אישור התקנים בשירות המדינה
 • קביעת מסלולי הקידום לתפקידים שונים בשירות
 • קליטת ומינוי עובדים; הכשרה והדרכה של עובדים לשיפור רמת השכלתם ומיומנותם המקצועית
 • טיפול בתחום הרווחה של עובדי המדינה
 • טיפול במשמעת ואכיפתה בשירות המדינה
 • קידום האיכות והמצוינות בשירות המדינה
 • קידום מעמד האישה בשירות המדינה
 • גיבוש מדיניות תנאי שירות וטיפול בפניות עובדים
 • מתן ייצוג הולם לקבוצות מיוחדות על-פי חוק המינויים
 • טיפול בפרישה של עובדים לגמלאות. סמכויותיה של הנציבות נקבעו בחוקים שונים הנוגעים לעובדים בשירות המדינה ובתקשי"ר (תקנון שירות המדינה).
האם התכנית היא אקדמאית: כן
תכנית אקדמאית - שם המוסד האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
תכנית אקדמאית - התואר המוענק בתכנית: תואר שני במדיניות ציבורית
מיקום התכנית: קמפוס הר הצופים - האוניברסיטה העברית בירושלים
קהל היעד של התכנית: התכנית מיועדת לעד כ-30 מצטיינים מדי שנה המעוניינים להשתתף במסלול אינטנסיבי של הכשרה והשמה בן שש שנים
משך התכנית: 6 שנים
עלות למשתתף/ת בתכנית: ללא עלות
שם הארגון: צוערים לשירות המדינה
שם איש / אשת הקשר: נטלי אשכנזי
מס' טלפון: 02-6705133
כתובת דוא"ל: tzoarim@mail.gov.il

עדכונים חדשים לפי זמן הפרסום

שותפים ותורמים של מועצת המכינות

כל מה שחשוב, חדש ומעניין בעולם המכינות!

הצטרפו לניוזלטר שלנו וקבלו עדכונים אישיים לדוא"ל שלכם.

כל מה שחשוב, חדש ומעניין בעולם המכינות!

הצטרפו לניוזלטר שלנו וקבלו עדכונים אישיים לדוא"ל שלכם.