מחלקת בוגרי ובוגרות המכינות

מחלקת הבוגרים והבוגרות של המכינות הקדם צבאיות בישראל, במועצת המכינות.

פרויקט הבוגרים של מועצת המכינות – חזון ומטרות

בצד חשיבותה של העשייה החינוכית בשנת המכינה, הרי שחזון ומטרות העל של המכינה מתממשות ברובן לאחר סיום שנת המכינה בעשייה של בוגרי המכינות.

תאריך עדכון אחרון: שני, 30 נובמבר -0001 02:20

החזון שלנו

להוות את חוד החנית ביצירת מנהיגות חברתית וערכית לישראל.

המשימה: המכינות הקדם צבאיות מחנכות את תלמידיהן לבחירה בשירות משמעותי בצה''ל וללקיחת אחריות והנהגה, במכלול האתגרים הביטחוניים והאזרחיים העומדים בפני החברה הישראלית. בצד חשיבותה של העשייה החינוכית בשנת המכינה, הרי שחזון ומטרות העל של המכינה מתממשות ברובן לאחר סיום שנת המכינה בעשייה של בוגרי המכינות.

מועצת המכינות הגדירה בתהליך משותף 4 יעדי הגשמה לבוגרים המוסכמים על חברות המועצה:

 1. מגזר ציבורי (ארצי ומוניציפלי) כולל כוחות הביטחון.
 2. חינוך (פורמלי ולא פורמלי)
 3. עשייה חברתית (עבודה במגזר שלישי והתנדבות משמעותית)
 4. התיישבות בפריפריה (קהילות משימתיות והתיישבות קבע בפריפריה)

מטרות פרויקט הבוגרים

על מנת לקדם את מימוש החזון ויעדי ההגשמה, מועצת המכינות פועלת למען 2 מטרות עיקריות:

 1. עידוד המכינות בפעולתן עם בוגרים
  הסבר: ככל שהמכינה תצליח להטמיע את ערכי ההגשמה ואת הקשר עם הבוגרים בשפה החינוכית ובתכנית העבודה שלה, כך היא תקדם הלכה למעשה את מימוש החזון. עם זאת, עיקר פעולתן היומיומית של המכינות הוא בעשייה החינוכית השוטפת. על כן מועצת המכינות שמה לה למטרה לאגם משאבים וידע מקצועי לתמיכה במכינות בתחום הבוגרים.
 2. פעולה משותפת לכלל המכינות
  הסבר: השפעה רחבה של המכינות על החברה הישראלית תגיע רק משילוב זרועות בין המכינות ובוגריהן. על כן מועצת המכינות שמה לה למטרה ליזום ולהפעיל פרויקטים משותפים המקדמים את החזון ואת שילוב הבוגרים ביעדי ההגשמה.

יעדים:

מטרות פרויקט הבוגרים מיתרגמות ל-4 אפיקי פעולה עיקריים:

 1. פיתוח תשתיות לרכזי הבוגרים במכינות – הכשרה, למידת עמיתים, ליווי פרטני, מאגרי מידע, גיוס משאבים להשקעה בתחום הבוגרים במכינות ועוד.
 2. העלאת תודעה וחידוד יעדים ברמת המכינות והמועצה-  כתיבת תכניות עבודה, ביקורים במכינות, פרויקט מיפוי בוגרים ועוד.
 3. ייזום והפעלת תכניות המשך משותפות – בתי מדרש, סמינרי משתחררים ועוד.
 4. פעולה ישירה ביעדי הגשמה – יצירת תשתיות לפרויקטים בעלי ערך לאומי בהם יוכלו הבוגרים לקחת חלק (כרגע בדגש על פרויקט ההתיישבות).

עדכונים חדשים ומומלצים באתר

עדכונים חדשים לפי זמן הפרסום

שותפים ותורמים של מועצת המכינות