תאריך: רביעי, אוגוסט 07, 2019 10:00 - 15:00
Duration: 5 Hours
קטגוריות: ימי עיון ואספות של המועצה*