תאריך: רביעי, מאי 13, 2020
Duration: All Day
קטגוריות: ימי עיון ואספות של המועצה*