תאריך: רביעי, אוקטובר 30, 2019
Duration: All Day
קטגוריות: ימי עיון ואספות של המועצה*