תאריך: רביעי, נובמבר 06, 2019 9:00 - 15:00
Duration: 6 Hours
מיקום: מכללת דעת
קטגוריות: ימי עיון ואספות של המועצה*