תאריך: רביעי, יוני 05, 2019 10:00 - 10:45
Duration: 45 Minutes
קטגוריות: פורומים רוחביים לצוותי המכינות*