תאריך: חמישי, נובמבר 07, 2019 9:30 - 13:30
Duration: 4 Hours
קטגוריות: ישיבת ועד*