הפרוייקטים שלנו

פעילויות ופרוייקטים של מועצת המכינות הקדם צבאיות

פעילויות ופרוייקטים של מועצת המכינות הקדם צבאיות

נפגשים בארץ אחת

מפגש בין ערבים ליהודים

פרויקט מגדר - לשמ"ה

לשיוויון מגדרי והעצמה - לימודי מגדר

יהדות ודמוקרטיה

מחויבות למדינה יהודית ודמוקרטית

רקמה ישראלית

שילוב קבוצות מודרות במכינות קדם צבאיות

השתלבות צעירים עם מוגבלות במכינות

התכנית להשתלבות צעירים עם מוגבלות במכינות הקדם צבאיות

קרן מלגות

סיוע לחניכים מעוטי יכולת כלכלית

פרויקט הבוגרים - אופק ציוני

תכנית הבוגרים של המכינות לחיים של שליחות והגשמה.

יוזמות חברתיות

יוזמות של המכינות הקדם צבאיות

שותפים ותורמים של מועצת המכינות